СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 49 от 29.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане на наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 
Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 
Инструкция № 2 от 23 април 2020 г. за взаимодействие между комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и служба "военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Решение № 349 от 26 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "иканталъка 2", община каварна, област добрич
 
Наредба за изменение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (дв, бр. 75 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура (дв, бр. 67 от 2016 г.)
 

Променени актове

Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2014 г., доп. - дв, бр. 106 от 2014 г.)
 
Постановление № 120 от 25 юни 2012 г. за създаване на междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (дв, бр. 111 от 2004 г.)
 
Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
 
Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
 
Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
 

Отменени актове

Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана от 2010 г.
 
Постановление № 267 от 16 ноември 2010 г. за приемане на наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана