СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 56 от 16.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 172 от 11 юли 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 
Постановление № 173 от 11 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2019 г.
 
Постановление № 178 от 12 юли 2019 г. за допълнение на постановление № 91 на министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на съвета за сигурност на оон и решения на европейския съюз и на организацията за сигурност и сътрудничество в европа (дв, бр. 37 от 2001 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие (дв, бр. 48 от 2007 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол (дв, бр. 28 от 2002 г.)
 
Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България и международната банка за възстановяване и развитие(ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 12 юни 2019 г. - дв, бр. 50 от 2019 г. в сила от 25 юни 2019 г.)
 
Закон за ратифициране на протокола за изменение на договора между република България и руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в софия
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 97 от 2013 г.)
 
Решение за избиране на заместник-председател на народното събрание
 
Решение за промяна в ръководството на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 
Решение за промяна в състава на комисията по политиките за българите в чужбина
 
Решение за промяна в ръководството на комисията по труда, социалната и демографската политика
 
Указ № 161 от 10.07.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол
 
Указ № 162 от 10.07.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола за изменение на договора между република България и руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в софия
 
Указ № 164 от 11.07.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие
 
Решение за попълване състава на комисията по културата и медиите
 
Решение за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа
 
Решение за промяна в състава на комисията по здравеопазването
 
Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 
Решение за промяна в състава и ръководството на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 
Решение за промяна в състава на комисията по икономическа политика и туризъм
 
Решение за промени в състава и ръководството на комисията по бюджет и финанси
 
Решение за промяна в състава на комисията по образованието и науката
 
Решение за промяна в състава на комисията по вероизповеданията и правата на човека
 
Решение за промени в състава и ръководството на комисията по правни въпроси
 
Решение за попълване състава и ръководството на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 
Решение за попълване състава на комисията по отбрана
 
Решение за промени в състава на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
 
Решение за промени в състава на комисията по околната среда и водите
 
Решение за промени в състава и ръководството на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 
Решение за промяна в състава на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 
Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на нато
 
Решение за попълване състава на комисията по външна политика
 
Указ № 160 от 10.07.2019 г. за награждаване на г-жа ирит лилиан - извънреден и пълномощен посланик на държавата израел в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 
Указ № 163 от 10.07.2019 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 
Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
 
Постановление № 174 от 11 юли 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 
Постановление № 175 от 11 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г.
 
Постановление № 176 от 12 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2019 г. във връзка с механизма за бежанците в турция
 
Постановление № 177 от 12 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете на територията на република България
 
Решение за промяна в състава и ръководството на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
 
Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
 
Решение № 539-нс от 11 юли 2019 г. относно обявяване на красимир георгиев ципов за народен представител от двадесет и пети изборен район - софия
 

Променени актове

Наредба за административния регистър
 
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
 
Постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на съвета за сигурност на оон и решения на европейския съюз и на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 
Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 
Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)
 
Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 
Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
 
Закон за управление на отпадъците
 
Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България