СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 23 от 17.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (дв, бр. 1 от 2003 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.338(91) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 30 ноември 2012 г. в сила за република България от 1 юли 2014 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.308(88) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 3 декември 2010 г. в сила за република България от 1 юли 2012 г.)
 
Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт (приет с резолюция MSC.288(87) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 14 май 2010 г. в сила за република България от 1 януари 2012 г.)
 
Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на плевенския окръжен съд и административния съд - плевен, за 2017 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на плевенския окръжен съд и административния съд - плевен, за 2017 г.
 

Променени актове

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
 
Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)
 
Анекс към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.(консолидиран текст) (ратифициран с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)
 

Отменени актове

Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2016 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на плевенския окръжен съд и административния съд - плевен, за 2016 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на плевенския окръжен съд и административния съд - плевен, за 2016 г.