СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 78 от 21.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 12 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"
 
Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
 
Указ № 218 от 19.09.2018 г. за прекратяване правомощията на главния секретар на министерството на вътрешните работи - главен комисар младен найденов маринов и освобождаването му от длъжност
 
Постановление № 196 от 14 септември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
 
Постановление № 197 от 14 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на обход на гр. габрово - фаза I
 
Постановление № 198 от 14 септември 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
 
Постановление № 199 от 14 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за 2018 г.
 
Постановление № 200 от 18 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2018 г.
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер (дв, бр. 88 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 64 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 29 от 2015 г.)
 
Решение № 5137-нс от 20 септември 2018 г. относно обявяване на станислав иванов попов за народен представител в шести изборен район - врачански, в 44-то народно събрание
 
Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Постановление № 201 от 18 септември 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси", приет с постановление № 13 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 8 от 2004 г.)
 
Постановление № 195 от 14 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
 
Постановление № 194 от 14 септември 2018 г. за преобразуване на факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на софийския университет "св. климент охридски" във факултет по науки за образованието и изкуствата
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти (дв, бр. 38 от 2016 г.)
 
Решение за приемане на доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Меморандум за разбирателство между националния статистически институт на република България и статистическата служба на република сърбия за сътрудничество в областта на статистиката като основа за водене на преговори(одобрен с решение № 526 от 26 юли 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 30 август 2018 г.)
 

Променени актове

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
 
Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер
 
Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 
Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"
 

Отменени актове

Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
 
Наредба № 86 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"