СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 33 от 25.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 77 от 19 април 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)
 
Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (дв, бр. 90 от 2014 г.;)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (дв, бр. 94 от 2015 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (дв, бр. 78 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (дв, бр. 86 от 2004 г.)
 
Решение № 201 от 18 април 2017 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-21 хан аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на република България в черно море
 

Променени актове

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
 
Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки
 
Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи
 
Постановление № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "гражданска отговорност" на автомобилистите и "злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (загл. изм. - дв, бр. 33 от 2017 г.)
 
Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 
Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях