СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Предприемач използва моя земя
Валентина Михалева:
В резултат на промяна в уличната регулация през 2004,2005 (която не е обжалвана от мен своевременно), с цел прокарване на път е планирано отчуждаване на 194м2 от 700м2 поземлен ми имот. Другата половина (по оста) планирана за отчуждаване принадлежи на съседите ни (т.е. от другата страна на оградата).
За достъп до строителен обект, предприемач без мое съгласие използва планираната регулация като временен път (без да навлиза в съседния парцел). Унищожава дървета (орех, лешник..), цветя, ягоди и в непосредствена близост до кладенец ежедневно минават тежки машини. Няма нотариално заверен документ удостоверяващ щети, или покриване на такива към момента. Има основателни причини със съседите ни да смятаме, че улицата за която е планирано отчуждаване на имотите ни може да се премахне в частта която ни разделя.
Въпросите ми са:
1) Как мога да определя (грубо) каква част от планираната за отчуждаване от имота ми подлежи на обезщетение?
2) Какви претенции мога да предявя относно щетите нанесени от строителя? Дали изобщо и в какви рамки мога да търся обезщетение от него и евентуално в какви срокове се разрешават такива спорове?
3) До тук изброеното би ли ми дало някаква основа да повлияя достатъчно бързо на завършването на строежа (Акт 15 , 16..), предвид че остават не повече от 4 месеца до приключването му?
4) Какви са статистически шансовете обосновано предложение за затваряне на участък от влязла в регулация улица да бъде премахнат?

Благодаря предварително за отговора ви!
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
След като е влязъл в сила ПУП, съгласно чл. 108 от ЗУТ, следва да поискате издаване на нова скица от общината, с която ще се установят промените, настъпили в резултат на уличната регулация, и тогава да се съобразите с параграф 10 на Предходните разпоредби на ЗУТ.
Ако имате съмнения за нарушения от страна на строителя, следва да се обърнете като заинтересувано лице към общината с цел установяването им на място. Необходимо е преди това подробно да опишете нарушенията. Времетраенето на строителството и други данни са описани в информационната табела, която трябва да притежава всеки строеж. Тя следва да е окачена на видно място и е задължителна, съгласно чл. 12, ал. и чл. 13 на Наредба №2 към ЗЗБУТ/ Закон за здравословни и безопасни условия на труд/.