DAP защитава от щети по камионите и товаро-разтоварните рампи и ускорява скачването.

Електронният помощен механизъм за скачване DAP на Hörmann подпомага шофьора на камиона при приближаването към товаро-разтоварния пункт посредством LED сигнални лампи, вследствие на което камионът може да се скачи прецизно, бързо и надеждно. Това минимизира риска от повреди по рампата.

 

В товаро-разтоварната техника Hörmann разработи още една подпомагаща скачването система под името DAP, която е универсално приложима. Решението може да се комбинира със спирачката за колела WSPG на Hörmann, но също така функционира и самостоятелно.

 

Посредством сигнални лампи електронните помощни механизми за скачване подпомагат шофьора при приближаването към товаро-разтоварния пункт. Благодарение на визуалната подкрепа камионът може да се скачи прецизно, надеждно и бързо, без да е необходимо шофьорът да слиза по време на маневрирането. Освен ползите като надеждност, спестено време и комфорт по този начин се намалява значително и рискът от повреди по рампата.

 

Фотоклетките са разположени отстрани на товаро-разтоварния пункт, върху здраво монтажно рамо. Когато камионът достигне зоната на превключване на първата фотоклетка, LED сигналът се променя от зелено на жълто. При достигане на втората фотоклетка цветът се променя от жълто на червено. При работа само с една фотоклетка цветът се сменя директно от зелено на червено. Червеният сигнал е налице, докато вратата е отворена. Шофьорът получава зелен сигнал и съответно разрешение за отпътуване, едва когато вратата е затворена след успешно извършване на товаро-разтоварните дейности или когато се премахне евентуално свързана блокировка на колелата.

 

Системата за подпомагане на скачването DAP функционира в температурната област от -20 °C до +60 °C и се предлага с две различни управления: освен основното управление DAPC, Hörmann предлага и управлението MWBC, което позволява комбиниране на DAP със спирачката за колела WSPG. Спирачките за колела предотвратяват възможността камионът да се измести от безопасната позиция на скачване по време на процеса по товарене/разтоварване, например при спирането на електрокара на влизане и излизане. Спирачката за колела WSPG е оборудвана със сензори, които деблокират управлението на вратата при контакт с гумите и правилно разполагане.

 

Системата за подпомагане на скачването DAP е съвместима със спирачката за колела WSPG на Hörmann, но може да се използва и независимо от нея.

 

Освен това системата за подпомагане на скачването DAP може да се свърже с надуваемото уплътнение за врата DAS-3. То може да се активира и деактивира автоматично при товаренето и разтоварването, което прави обслужването значително по-комфортно и предотвратява пропускането на отделни стъпки. Надуваемите уплътнения за врата покриват от всички страни хлабините между отвора на вратата и камиона и така допринасят за значително по-ефективно от гледна точка на енергията товарене и разтоварване.

 

Надуваемото уплътнение за врата DAS-3 може да се свърже със системата за подпомагане на скачването DAP. Това допринася за значително по-ефективно от гледна точка на енергията товарене и разтоварване като същевременно прави обслужването още по-комфортно.