СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Tърг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Русе
Основание: Заповед №РД01/2196/18.06.2008 г. на Кмета на Община Русе и решениe №54 по протокол №6/13.02.2008 г. на Общински съвет - Русе
Описание:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 63427.4.224 с площ 155,00 кв.м.

Търгът ще се проведе  на 17.07.2008г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала.
Повече информация


Tърг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Русе
Основание: Заповед № РД01/2064 от 06.06.2008 г., във връзка със Заповед №РД01/2311 от 23.06.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
Продажба на недвижим имотчастна общинска собственост, представляващ поземлен имот по кадастрална карта с идентификатор 63427.2.5614.

Търгът ще се проведе  на 16.07.2008 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала.
Повече информация


Търг с тайно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Кюстендил
Основание: Заповед № 637/ 16.06.2008 г. на кмета на Община Кюстендил
Описание:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост и учредяване право на строеж върху общинска земя по реда на ЗОС, съгласно заповед № 637/ 16.06.2008 г. на кмета на Община Кюстендил.

Търга ще се проведе на 08.07.2008г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил.
При неявяване на купувачи, ще се проведе повторен търг на 15.07.2008г. при същите условия.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лв. с ДДС. Същите се получават в стая №24 в сградата  на Община Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Община Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа 07.07.2008 год. включително и до 14.07.2008 год. включително – за повторния търг.
Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG32IABG74903300272503 в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК BIC IABGBGSF в срок до 07.07.2008 год. включително и до 14.07.2008 год. включително – за повторния търг.
Повече информация

 предишни   6   7   8   9  • 10 •  11   12   13   14   следващи