СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Конкурс
Име: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поземлен имот-частна общинска собственост
Възложител: СО- Район „Панчарево"
Основание: Заповед № РД-09-08-3005/20.05.2008г. на Кмета на Столична община
Описание:
СО- Район „Панчарево", на основание Заповед № РД-09-08-3005/20.05.2008г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поземлен имот-частна общинска собственост,кад.№ 779 ,находящ се в землището на с.Герман,местност „Край село", АОС № 1737/2001г., при начална месечна наемна цена 554.00 лв. /петстотин петдесет и четири лева/ без ДДС. 

Конкурса ще се проведе на 02.07.2008г. от 10.00ч. в 
   
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижими имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Русе
Основание: Решение № 147, прието с Протокол № 10/17.04.2008 г. на Общински съвет – Русе, Решение № 94, прието с Протокол № 8/13.03.2008 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/1924 от 27.05.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 26.06.2008 год. от 15,00 часа в сградата на община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имот – частна общинска собственост.
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на акт за частна общинска собственост № 4587 от 13.03.2006 г.
Възложител: Община Русе
Основание: Протокол № 10/17.04.2008 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/1925 от 27.05.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 24.06.2008 год. от 15,00 часа в сградата на община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на акт за частна общинска собственост № 4587 от 13.03.2006 год., представляващ урегулиран поземлен имот № ІІ-531 в кв. 61 с площ от 6 867 кв.м. по плана на село Тетово, община Русе.
Повече информация

 предишни   8   9   10   11  • 12 •  13   14   15   16   следващи