СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Конкурс
Име: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост представляваща Помещения с обща площ 130 кв.м., разположени в сградата на старото училище, с. Бяла, Община Сливен
Възложител: Община Сливен
Основание: Заповед № РД-15-501/15.04.2008 г. на кмета на общината
Описание:
Конкурс с предмет: "Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост представляваща Помещения с обща площ 130 кв.м., разположени в сградата на старото училище, с. Бяла, Община Сливен", при следните условия:
 • Начална месечна наемна цена: 250 лева, без ДДС;
 • Депозит за участие в конкурса - 250 лева;
 • Срок за наемане: 7 години;
 • Предназначение: шивашки дейности и услуги;
 • Критерии за оценка на предложенията - предложена месечна наемна цена - 70%; опит в изпълнението на подобна дейност - 10%, насрещни предложения на кандидатите - 20%.
В конкурса могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, които нямат парични задължения към държавата, осигурителните фондове, общината и са изправна страна по сключени наемни или други договори с Община Сливен.

Условията за участие в конкурса са конкретизирани в конкурсна документация, която се получава от стая № 25 на общината, в срок до 26.05.2008 г., след заплащане в брой, на цена 20 лв., без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център).
Оглед на помещенията се осигурява от администрацията на училището от 9 до 16 часа, всеки работен ден, до провеждане на конкурса.

Предложенията за участие в конкурса, комплектовани съгласно изискванията на конкурсната документация, се представят в непрозрачен запечатан плик в срок до 16 часа на 27.05.2008 год., в деловодството на общината и се отварят на 28.05.2008 г., в зала 230 на общината от 11 часа.

Срок за подаване на предложенията - 27.05.2008 г., 16 ч.

За допълнителна информация - стая № 25 на общината,
тел.: 044/ 611 260.


Конкурс
Име: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Помещение (сладкарница - закуски), с площ 54 кв.м., разположено на І партерен етаж на учебен корпус "А" в ОУ "Христо Смирненски", гр. Кермен
Възложител: Община Сливен
Основание: Заповед № РД-15-453/08.04.2008 г. на кмета на общината
Описание:
Община Сливен за втори път обявява конкурс с предмет: “Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Помещение (сладкарница - закуски), с площ 54 кв.м., разположено на І партерен етаж на учебен корпус "А" в ОУ "Христо Смирненски", гр. Кермен, при следните условия:
 • Начална месечна наемна цена: 60 лева, без ДДС
 • Депозит - 60 лева;
 • Срок за наемане: 5 години;
 • Предназначение: продажба на закуски;
 • Критерии за оценка на предложенията - предложена месечна наемна цена - 70%; опит в изпълнението на подобна дейност - 10%, насрещни предложения на кандидатите - 20%.
В конкурса могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, с опит в реализирането на подобна дейност, нямат парични задължения към държавата, осигурителните фондове и са изправна страна по сключени наемни или други договори с Община Сливен.

Условията за участие в конкурса са конкретизирани в конкурсна документация, която се получава от стая № 25 на общината, в срок до 12.05.2008 г., след заплащане в брой, на цена 20 лв., без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център).
Оглед на помещенията се осигурява от администрацията на училището от 9 до 16 часа, всеки работен ден, до провеждане на конкурса.

Предложенията за участие в конкурса, комплектовани съгласно изискванията на конкурсната документация, се представят в непрозрачен запечатан плик в срок до 16 часа на 13.05.2008 год., в деловодството на общината и се отварят на 14.05.2008 г., в зала 230 на общината от 11 часа.

За допълнителна информация - стая № 25 на общината, тел.: 044/ 611 260.


Търг с явно наддаване
Име: Втори търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 7 години, на недвижими имоти, частна общинска собственост
Възложител: Община Сливен
Основание: Заповед № РД-15-143/05.02.2008 г. на кмета на общината
Описание:
Втори търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 7 години, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
 1. Павилион № 24 на покрит мост на Общински пазар, гр. Сливен, с полезна площ 8,14 кв.м., начален месечен наем 150 лв., без ДДС, депозит 300 лева и стъпка на наддаване 20 лева.
 2. Павилион (магазин за хранителни стоки) до бл. 15, кв."Дружба", гр. Сливен, с полезна площ 100 кв.м., начален месечен наем 170 лв., без ДДС, депозит 170 лева и стъпка на наддаване 10 лева.
 3. Павилион на ул."Елисавета Багряна", до Текстилен техникум, гр.Сливен, с полезна площ 20 кв.м., начален месечен наем 52 лв., без ДДС, депозит 52 лв. и стъпка на наддаване 5 лева.
 4. Помещение (лекарски кабинет) в бивша здравна служба, гр. Кермен, с полезна площ 32 кв.м., начален месечен наем 35 лева, без ДДС, депозит 35 лв. и стъпка на наддаване 5 лева.
 5. Помещение (магазин за хранителни стоки) в старото кметство, с Глуфишево, Община Сливен, с полезна площ 36 кв.м., начален месечен наем 60 лв., без ДДС, депозит 60 лв. и стъпка на наддаване 5 лева.

Търгът ще се проведе на 16.04.2008 г. в зала 230 на общината, от 10 часа, последователно за всеки обект.
Повече информация

 предишни   14   15   16   17  • 18 •  19   20   21   22   следващи