СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Актуализират Националната концепция за пространствено развитие
 Facebook

Актуализират Националната концепция за пространствено развитие16.01.2020 / 12:35 - CityBuild.bg

Предвижда се електронно управление на всички нива, както и въвеждане на територии със специфични характеристики.

 

Актуализират Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР), като водещ неин приоритет става намаляване на неравенствата между регионите в страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за нейното изменение.

 

Концепцията е основополагащият национален документ съгласно Закона за регионалното развитие и изпълнение на предвижданите промени в стратегическото планиране на политиките на територията на страната. Тя ще има водеща роля в обвързване на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Така ще се даде визия за развитието през следващите години, ще се определят основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 г.

 

Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните 7 години отчита, че желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат напълно, като с предложените изменения се очаква  в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие. Това е необходимо условие за постигане на балансирано, ефективно и щадящо използване на териториалните ресурси и потенциали и необходима предпоставка за смекчаване на рисковете от климатичните промени.

 

Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по географски признак - планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и екологични признаци. Така териториите в риск - демографски, икономически, екологичен, и териториите за опазване на ландшафта, на природните и културни ценности, са актуализирани и обогатени с нови неформални райони.

 

Определянето на районите със специфични характеристики, проблеми и потенциали ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми.  На единия полюс са райони или групи общини с критични показатели на развитие, очертаващи тенденции към обезлюдяване. На другия са райони, чието стимулирано развитие ще допринесе за балансиране на пространствения модел и преход от моноцентрично към полицентрично развитие на националното пространство.

 

Актуализираната НКПР отделя и по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските политики.

 

Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения.

 

Проектът на актуализираната Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. може да бъде видян в Портала за обществени консултации, както и в раздел „Проект на нормативни актове" в интернет страницата  на МРРБ.

 

 
още от Новини

още от Страната