СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Архитектурен конкурс обявиха за терена на бившите казарми в Ловеч
 Facebook

Архитектурен конкурс обявиха за терена на бившите казарми в Ловеч08.02.2019 / 12:35 - CityBuild.bg

Предмет на конкурса е урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на терена в централната градска част на Ловеч за рекреативни цели.

 

Концепцията за терените с отпаднала необходимост на министерство на отбраната трябва да предложи адекватно интегриране на терена на бившата казарма към урбанистичната структура на града, с преобладаващо рекреативни функции. Тя трябва да стане основа за изработване на устройствени и инвестиционни проекти.

 

Конкурсът е открит /всички заинтересовани лица могат да представят проекти/ и анонимен /провежда се при запазване анонимността на участниците до класиране на проектите им от журито/. Срокът за подаване на проекти е 15 април, 18.00 часа. Наградата за първо място е 5 000 лева, за второ място - 3 000 лева, а за трето - 1 000 лева. Изработването на бъдещия инвестиционен проект ще бъде възложен чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Възложителят ще изпрати покана за договаряне до класирания на първо място.

 

 

В подготовката за обявяване на конкурса община Ловеч организира фокус-група от специалисти и общественици и инициира процес за представяне на идеи и предложения от гражданите. Програмата бе представена и за обществено обсъждане.

 

Идеите, генерирани по този начин, са много и разнообразни. Участниците в конкурса е необходимо да се съобразят с тях, като ги интерпретират творчески при разработване на урбанистично-архитектурната концепция.

 

Идеи и предложения

 

Паметник на загиналите във войните от Ловеч и скулптурна алея с индивидуални паметници с подходящ мащаб

Многофункционална зона за концерти на открито с място за сцена, техническо оборудване и обслужващи зони

Подходящи места за преместваеми обслужващи обекти

Комплекс от открити спортни площадки (футбол, баскетбол, волейбол, бадминггон) и съоръжения (стена за катерене, въжена градина, писта за скейтборд)

Площадки за игра за възрастова група до 12 години с кътове за отдих и пикник с пейки, маси, беседки и скари за барбекю

Ограден кът за разходка на кучета

Водни площи, водни ефекти и питейни фонтанки

Система за поливане на зелените площи

Парково художествено и декоративно осветление

Система за охрана

Подходящо ограждане на парка

Обществени тоалетни

Сгради и съоръжения, необходими за управление и поддръжка на парка

Паркинг за посетителите на парка

 

Очакват се и нови оригинални идеи.

 

 

Съществуващи сгради

 

Централната казармена сграда е изградена през 30-те години на 20 век, на два етажа, с централен вход и стълбище и симетрично разположени зали (спални помещения) от двете страни. Конструкцията е стоманобетонна. Подходът към сградата е оформен с парадна алея от портала на бул. „България" до нейния главен вход. От двете страни на основната сграда има пристройки, също със стоманобетонна конструкция. Тези три сгради са най-големите и добре запазени.

 

В парковата част, на изток от основната сграда са разположени други масивни сгради, занемарени в различна степен. Сградите на допълващото застрояване с обслужващи функции (гаражи, складове, работилници, парова централа, фурна) са разположени в периферната зона, близо до страничните и улични регулационни линии. Някои от тях са в лошо състояние.

 

Възможно е запазване на някои от сградите и преустройството им за нови функции. Допустимо е към запазените сгради да бъдат предвидени пристроявания и надстроявания.

 

 

Свободни пространства


Голяма част от терена на казармата е незастроен: казармени плацове с асфалтова настилка, места за спорт и тренировки. Останалата част е оформена с алеи, тревни площи и различни видове дървесна растителност: бор, липа, череша, круша, орех, топола и кипарис. Имотът е ограден с масивна ограда.

 

 

Урбанистично-архитектурна концепция

 

Концепцията трябва да предложи организация на парковото пространство, функционално зониране на парка, алейна мрежа - пешеходна и велосипедна /базирана на анализа на пешеходните потоци и функционалното зониране/, подходящи връзки между новопроектирания парк и съседните квартали с достъпна архитектурна среда. Проектното решение трябва да бъде съобразено със заснетата дълготрайна декоративна дървесна растителност при нейното максимално запазване.

 

Транспортно-комуникационна схема

 

Предложената концепция трябва да включва идейно решение на северната улица, свързваща ул. „Княз Имеритински" и бул. „България". Допустимо е решение, което би променило съществуващите регулационни граници на улицата и прилежащия паркинг. За посетителите на комплекса трябва да се предвидят автомобилни подходи и паркинги за леки коли, автомобилен достъп за обслужване и поддръжка на сградите и съоръженията.

 

 

Примерна функционална програма

 

Музейна дейност

 

Военен музей, отразяващ действията на руската армия при освобождението на града, военния гарнизон след Освобождението, историята на 34-ти троянски пехотен полк, който се е помещавал тук и музей на авиацията и космонавтиката с възможност за разполагане на експонати и на открито.

 

Исторически музей с експонати от колекцията на Регионалния исторически музей-Ловеч. Към музейния ансамбъл да се предвидят: аудио-видео зала; зали за семинари и беседи с цел запознаване посетителите с историята на града; административни и битови помещения за работещите в музея, складови и обслужващи площи, кафе-сладкарница.

 

Изкуство

 

Зала за презентация (изложби, лекции, събития), ателиета за живопис, скулптура и приложни изкуства, зали за други занимания с възможност за творческа работа, образователни програми, провеждане на срещи и разговори. Театрално и концертно студио с камерни зали с необходимите административни, складови и обслужващи помещения.

 

Спорт и атракции-развлечения

 

Спорт на закрито /една или няколко по-малки зали за спортни занимания с прилежащи обслужващи помещения/, зали за празненства, игри и забави, репетиционни зали за танци и балет.

 

Открити спортни площи за възрастни и детски площадки за различните възрастови групи с фитнес-уреди и други, многофункционална открита площ за концерти с място за сцена, техническо оборудване и обслужващи помещения, ресторант или кафе-аперитив с лятна градина (по възможност със стаи за гости).

 

 

Всички подробности за конкурса - тук.

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано