СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Бъдещото качество на градската среда ще определят днешните деца
 Facebook

Бъдещото качество на градската среда ще определят днешните деца13.06.2019 / 11:29 - CityBuild.bg

В 156 ОУ в София вече знаят какво означава час по архитектура.

 

В рамките на образователната инициатива „Архитектура в училище" петокласници от 156 ОУ "Васил Левски" говориха за града, направиха маршрут с интересните според тях места в кв. Кремиковци, изработиха колажи и макет на намеса в училищната среда, обсъдиха как ефективно да използват пространствата според нуждите си, изработиха мебели от евро палети за пространството на фоайето на втория етаж и го озелениха.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Архитектура в училище" засилва интереса на учениците към заобикалящата ги среда. Програмата е разработена от сдружение Детска архитектурна работилница, като акцентира върху ролята на градската среда като средство за обучение и популяризира архитектурата сред децата. В обучението през март и май участваха двама архитекти, учителката по рисуване Петя Иванова и учениците от 5-ти клас от 156 ОУ "Васил Левски". В понеделник завърши цикълът от 6 упражнения в рамките на часовете по изобразително изкуство и днес „Детска архитектурна работилница" и участвалите деца представиха пред останалите ученици, учители и директор какво са правили по програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Архитектура в училище" има за цел да подпомогне развитието на гражданското общество в София, като акцентът е поставен върху малките жители на града. Изграждането на позиция и желание за активно гражданско участие  е процес, който трябва да започне от ранна детска възраст. По света провеждането и разпространението на подобна архитектурна програма има вече изградени традиции и е ключов приоритет, но в България започва едва в последните години и тепърва трябва да бъде тествана и оценена както от архитекти, така и от учители. Проектът „Архитектура в училище" е първата стъпка в процеса на развитие на този тип образование и може да послужи като основа за създаване на мрежа от училища в цяла България. Бъдещото качество на градската средата ще бъде определено от днешните деца. Способността им да взимат важни решения ще зависи от знанията и компетенциите, които те ще придобият по време на своето образование и от всяка допълнителна сфера на човешкото познание и дейност, от която са черпили опит.

 

Чрез подходящи практически упражнения и дейности проектът „Архитектура в училище" разширява гражданската култура и ангажираност на учениците. Децата започват да се интересуват от градската среда и промените в нея в зависимост от човешката дейност. Започват да разбират връзката между устойчивото градско развитие и бъдещото качество на живот. Учат се на чувствителност, въображение, вкус и критична оценка. Развиват умения за наблюдение, анализ, решаване на проблеми и намиране на нови творчески решения. Формират умения за работа в екип и по-добра комуникация. Експериментират с различни техники и материали, с акцент върху рециклираните. И най-важното - започват да прилагат в ежедневието си наученото в училище и активно да участват в подобряването на заобикалящата ги среда.

 

 

Проектът „Архитектура в училище" е по идея на арх. Магдалина Ръжева, която заедно с арх. Николай Давидков създава Детска архитектурна работилница. Тя беше инициатор на международната конференция ''Градът - среда за знание" през 2016г., която показа интересни идеи за обучение на деца чрез архитектура. След това реализира пилотен проект "Градски познания" в СОУ "Софроний Врачански" в Пловдив - съвместно с ONE ARCHITECTURE WEEK, като беше и куратор на детската програма във фестивала. Като представител на САБ в работната група „Архитектура и деца" към Международния съюз на архитектите арх. Ръжева организира и националния подбор на проекти в конкурса UIA ARCHITECTURE & CHILDREN GOLDEN CUBES AWARDS. Самото сдружение има множество инициативи.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано