СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Къде е България след пет години членство в ЕС?
 Facebook

Къде е България след пет години членство в ЕС?30.01.2012 / 18:15 - citybuild.bg

Тя е една от малкото европейски страни, които отбелязват по-добра оценка за конкурентоспособност на бизнеса - от 4% през 2006 г. на 4,23% през 2011 г.

 

Това сочат данните на Центъра за икономическо развитие (ЦИР).

 

Представителството на Европейската комисия в България и Центърът за икономическо развитие организираха днес конференция на тема: „Пет години членство на България в ЕС и конкурентоспособността на българската икономика“ по повод отбелязването на петата годишнина на България като държава-членка на ЕС в контекста на икономическото възстановяване на Европа. В събитието участваха посланикът на Кралство Дания у нас Н. Пр. Коре Янсен, министърът по управление на евросредстава Томислав Дончев, представители на неправителствения сектор, бизнеса, академичните среди и дипломатическия корпус.

 

До средата на 2013 г. трябва да са готови текстовете на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г., съобщи министър Томислав Дончев. По думите му и в следващия програмен период ще бъде използван отрасловият, а не регионалният принцип.

 

Според доклада за конкурентните предимства и недостатъци на България на Световния икономически форум страната има редица предимства, но преобладават недостатъците. Сред предимствата, отбелязани от ЦИР, са макроикономическата стабилност, благоприятната данъчна политика, отвореността на икономиката и участието на български фирми в международни вериги от производство, постепенно осъзнаване от страна на бизнеса на необходимостта от внедряване на иновативни решения в практиката.

 

Някои от недостатъците, които отчитат от ЦИР, са недоброто качество на инфраструктурата, недостатъчната ефективност на българските институции, влошаващото се качество на работната сила, съществуващите корупционни практики в страната, липсата на достатъчно ясно формулирани цели и стратегии на фирмено равнище.

 

Като цяло за България членството ни в ЕС е с повече добри резултати, отколкото негативи. Далеч по-добри биха били тези констатации, ако предложенията на бизнеса за подобрение на икономическата среда бяха взети под внимание, особено що се отнася до администрация, корупция, съдебна система и усвояване на европейските фондове – коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов, който взе участие в конференцията.

 

Министър Дончев, който представлява България в европейския дебат и преговорите за бъдещето на кохезионната политика на ЕС, очерта основната матрица с дялово разпределение на средствата за финансиране по линия на политиката по сближаване за следващия програмен период. По думите му, ако целият ресурс се разглежда мащабно като 100 единици, предложената към момента система предвижда около 30 от тях да бъдат използвани за тежки инфраструктурни проекти (пътища, железници и инвестиции във водния сектор), 25 единици да бъдат отнесени към финансирането по европейския социален фонд (социално включване, образование и професионално обучение, по-ефективна публична администрация), а останалият ресурс да бъде за Европейски фонд за регионално развитие. Половината от него (близо 22 единици) се предвижда да бъдат използвани за ниско въглеродна икономика, малки и средни предприятия и научно развойна дейност.

 

В контекста на дебата по обсъждането на кохезионната политика през следващия програмен период, министърът коментира предстоящите промени в политиката по сближаване в три основни насоки. По думите му тя ще се превърне в инструмент за търсене и гарантиране на по-добра бюджетна дисциплина, като редом с това ще бъде инструмент за мотивиране и натиск за провеждане на реформи в редица ключови сфери. На трето място, следвайки своята основна цел да намалява разликите между различните региони, тя ще се превърне в инструмент за това Европа да бъде по-свързана и по-координирана.

 

 
още от Новини

още от Страната