СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Ново: Електронно заявяване на разрешение за строежи от 1, 2 и 3 категория
 Facebook

Ново: Електронно заявяване на разрешение за строежи от 1, 2 и 3 категория25.03.2020 / 17:08 - CityBuild.bg

От днес НАГ към Столична община предоставя още една електронна услуга.

 

Това е заявяване за издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи). Услугата е достъпна тук. Условията за ползване на електронната услуга са следните:

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

- Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)

- Виза за проектиране (когато е необходимо)

- Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект (в заявлението се посочва датата на одобрените проекти). Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Заявление за одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ

- Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)

- Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4)

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

- Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)

- Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)

- Други

 

ПЛАТЕНА ТАКСА

 

Може да платите таксата за заявената административна услуга по банков път по сметката на НАГ:

 

Общинска банка

BG49 SOMB 9130 3126 2957 01

BIC: SOMB BGSF

 

Може да изчислите таксата на заявената услуга чрез калкулатор за такси и услуги тук.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ

 

Регистрация можете да извършите тук. Как да регистрирате потребителски профил в портала на НАГ може да видите тук.

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

Заявяване на услугата става чрез квалифициран електронен подпис. Ръководство за заявяване на е-услуга можете да видите ТУК.

 

 
още от Новини

още от София