СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Енергийната ефективност и Smart Cities са приоритети за МРРБ
 Facebook

Енергийната ефективност и Smart Cities са приоритети за МРРБ07.03.2017 / 18:00 - citybuild.bg

Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие Виолета Комитова при откриването на Международен форум за енергийна ефективност, интелигентни градове и екология.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепя и ще продължи да подкрепя всички инициативи, свързани с намаляване на енергийното потребление, използването на възобновяеми енергийни източници и изграждането на интелигентни градове. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова при откриването на 13-тото издание на  Международния форум за Форум за енергийна ефективност, зелена енергия, интелигентни градове и екология, който се провежда в Интер Експо Център от днес до 9 март включително. Тя отбеляза, че това са важни теми, по които министерството работи системно, чрез политики и  инвестиции за намаляване на общото енергийно потребление и подобряване на енергийната ефективност чрез Националната програма за енергийна ефективност и оперативните програми, по които са санирани и ще продължат да бъдат обновявани редица жилищни и обществени сгради. Това е вярната посока, в която работим, подчерта арх. Комитова.

 

 

По отношение на изграждането на  т.нар. „интелигентни градове", зам.-министър Комитова посочи, че все още сме далеч от крайната цел. „Не можем да кажем, че днес имаме интелигентни градове, но благодарение на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. работим  за внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и градския транспорт и използването на нови транспортни средства с по-малък разход на енергия, включително и по модернизацията на въздушно контактните мрежи и др., което е крачка към постигане на тази цел", отбеляза тя.

 

 

Енергийната интензивност на индустрията в България е потенциал, а не пречка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков. Пред участниците във форума той отчете, че за периода 2008-2015 г. енергийните спестявания от задължените лица възлизат на повече от 2010 GWh, а първичният енергиен интензитет намалява с около 60% спрямо равнището от 2001 г.

 

По думите на заместник-министър Делисивков  в средносрочна перспектива усилията на Министерството на енергетиката в областта на енергийната ефективност ще бъдат насочени към създаване на условия за по-широко използване на геотермалната енергия и биомасата в различни направления: производство и потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане; производство на енергия за собствено потребление в бита, сградите за обществено обслужване и малки предприятия в урбанизирани територии; навлизане на биогоривата от ново поколение в транспорта; оползотворяване енергийния потенциал на биомасата, с фокус върху оползотворяването на отпадъците и други.

 

Заместник-министър Делисивков припомни пред участниците във форума инициативите на ЕС за изпълнение на приоритетите на Парижкото споразумение и рамковата политика в областта на климата и енергетиката до 2030г. - задължително намаляване на емисиите парникови газове с 40% спрямо равнището им от 1990г., задължително постигане на 27% дял на енергията от ВИ в крайното енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 27% и постигане на минимум 15% електроенергийна междусистемна свързаност.

 

За постигането на тези амбициозни цели в края на 2016 г. Европейската комисия представи законодателните предложения за "Чиста енергия за всички европейци", които обхващат енергийната ефективност, ВЕИ, устройството на пазара на електроенергия, сигурността на електроенергийните доставки и правилата за управление на Европейския енергиен съюз. Пакетът от документи включва законодателни действия за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия, а това ще бъде предизвикателство пред нашата страна през следващите години, обобщи заместник-министър Делисивков.

 

Количеството на рециклираните биоотпадъци в България нараства и за 2015 г. са отчетени 311 хил. тона, което е приблизително една трета от общия процент на рециклираните отпадъци от бита. Това стана ясно на Осмата международна конференцията „Save the Planet”, в която взе участие заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Той отбеляза, че страната ни има добре структуриран и последователен План за управление на отпадъците, който е използван като модел в други държави членки. Това се смята за постижение и в доклада на ЕК от февруари т. г. за напредъка в областта на екологията.

 

Една от положителните тенденции е, че през 2014 г. нивото на генерираните битови отпадъци у нас е под средното за Европейския съюз – 442 кг на глава от населението срещу 475 кг за ЕС. Степента на рециклирането обаче е относително ниска – средно 25% срещу 44% за ЕС. Така страната ни се нарежда сред държавите, които все още имат високо равнище на депониране.

 

Тенденцията при оползотворяването на строителните отпадъци е положителна. За 2015 г. делът им е 58,85% от общо образуваните при заложена междинна цел в българското законодателство от най-малко 35 на сто до 1 януари 2016 г. За сравнение делът на оползотворените строителни отпадъци за 2013 г. е едва 15 %.

 

Cнимки: СityBuild.bg

 

Сред официалните гости, които приветстваха делегатите на конференциите, бяха Н. Пр. Алберто А. М. Труеба - посланик на Аржентина в България, Чинция Бруно – директор на Офиса в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина по повод Италианското колективно участие, Улрике Щрака - търговски съветник, Advantage Austria София по повод Австрийския павилион, Венцеслава Янчовска - мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия" в България във връзка с участието на Иновация Норвегия в Smart Cities, и Траян Кебелеу - заместник-генерален секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

 

На изложението нови за българския пазар решения и продукти ще представят фирми от 13 държави. Италиански, австрийски и норвежки павилиони ще привлекат интереса на посетителите. Изложителите участват със своите най-нови разработки, имащи широко приложение в секторите: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, бита и др. Дните от 7 до 9 март ще бъдат изпълнени и с много разговори, дискусии и обмяна на идеи

 

*Очаквайте акценти от конференциите за енергийна ефективност и интелигентни градове.

*Конференцията за управление на отпадъците стартира утре, 8 март, от 10 часа!

Организатор на проявите от 7 до 9 март в София е Виа Експо

Сitybuild.bg и CityBuildHOME.bg са медийни партньори на събитието.

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано

още от Баш майстор