СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Финансово-стопанска гимназия „Интелект” в Плевен е модернизирана
 Facebook

Финансово-стопанска гимназия „Интелект” в Плевен е модернизирана14.12.2018 / 13:28 - CityBuild.bg

Тя беше основно ремонтирана, въведени са мерки за енергийна ефективност.

 

 

Достигнат е по-висок енергиен клас на сградата - клас „С", чрез  подмяна на съществуващата стара дограма с PVC двоен стъклопакет - нискоемисионно външно стъкло; топлинно изолирани и боядисани стени; топлинно изолирани под и покрив, чрез полагане на топлинна изолация. Подменени са  осветителните тела с LED в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурен салон; изградена е нова осветителна инсталация, включваща силова инсталация, гръмоотводна и заземителна инсталация; подменена е горивната система и част от тръбната инсталация, с цел отопление на сградата чрез природен газ; ремонтирани и реконструирани са ВиК инсталациите.

 

Достъпността и използването на сградата на ДФСГ „Интелект" - Плевен от лица в неравностойно положение, в т.ч. лица с увреждания, като един от основните компоненти на проекта, се осигурява от инсталирания вътрешен асансьор с три спирки, разположен в огледалото на вътрешното стълбище, ремонтираната съществуваща рампа, ситуирана до централния вход на училището, както и от адаптираните санитарни възли на първия й етаж.

 

Цялостно е обновено прилежащото дворно пространство, с разположената в него спортна инфраструктура - възстановени са цветните и тревни площи; подменени са тротоарните плочи; ремонтирана е оградата около футболното игрище и е положена изкуствена настилка на игрището; ремонтирана е алфалтовата настилка на баскетболното и волейболното игрище с оформен достъп до тях.

 

Община Плевен е бенефициент по Договор за ПБФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016 г.) за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лв., от които европейско съфинансиране 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране 209 999,00 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП). Срокът за изпълнение на проектните дейности е 30 месеца.

 

 
още от Новини

още от Страната