СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Гражданите могат да бъдат ценен партньор на общините
 Facebook

Гражданите могат да бъдат ценен партньор на общините16.11.2016 / 16:12 - citybuild.bg

Интердисциплинарният подход към проучването на средата и ролята на гражданите при промяната на града са в помощ на проектантски и управленски решения, смята арх. Нина Толева-Новак.

 

На 9 ноември в УАСГ тя представи своята книга - Алманах на панелна „Тракия"1, както и задълбоченото проучване на района. 

 

 

Алманах на панелна „Тракия" е резултат от мащабно изследване, в което се включват над 60 души специалисти и доброволци, проведено в периода февруари-август в рамките на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK 2016. Книгата включва архивна и актуална информация за състоянието на различните елементи на градската среда, картографски материали от теренни обходи, графични материали и схеми, данни от проведено за целта статистическо проучване, анализи на срещи с жители на района, и статии по свързани теми. 

 

Един от резултатите от проучването е и интерактивна онлайн карта, на която е отразено актуалното състояние на ж.к. „Тракия". Картата е публично достъпна и на нея всеки може да види (и активира) различни слоеве на реалността в квартала: от трасетата на водопровода, през позицията на семейните бизнеси, до разположението на беседките или пътечките през поляните.

 

Изследването, интерактивната карта и Алманахът за панелния квартал „Тракия" в Пловдив имат потенциал да променят начина на планиране на градската среда в България.

 

 

Каква е основната цел на проучването в панелния квартал „Тракия" в Пловдив?

 

Основната цел беше изследване на ролята на гражданите в промяната на средата, като се търсеше нов поглед върху „Тракия", който е един типичен панелен квартал. Искахме да открием причината за огромната трансформация, през която е преминал той през последните 25-30 години. Едно такова проучване, особено в по-широк исторически план, дава поглед върху тенденциите и процесите на трансформация, които е необходимо да се имат предвид както при краткосрочни, така и при дългосрочни стратегии за развитието на един квартал, и допълва необходимата информация за взимане на проектантски или управленски решения.  

 

Кои са според Вас най-важните акценти в Алманаха?

 

Най-ценното /освен темите, свързани с градската среда като сграден фонд, зелени системи, транспорт, инфраструктура/, е богатството от многото допълващи теми, като биоразнообразие, училища, детски градини, спорт и рекреация. Естествено, едно от най-важните неща в изследването беше квази-представителното социологическо проучване сред близо 500 души в „Тракия" и икономическият анализ.

 

Един от интересните моменти в съдържанието на Алманаха е темата „Бизнес и търговия", който разкрива общият икономически профил в квартала. Той показва, че малките фирми съставляват по-голямата част от бизнеса в „Тракия" по бройка (95%), а общия им оборот за 2014 година (например) е около 100 млн. евро, като 42% от тези фирми се занимават с търговия на едро и дребно, а 10% от фирмите са в сферата на професионалните, научни и технически услуги (правна и счетоводна дейност, мениджърско-консултантска дейност, архитектурни и инженерни услуги).

 

Друг интересен елемент в Алманаха за панелна „Тракия" е проучването за това какъв е възможният сценарий /при актуалната нормативна уредба/ за застрояване в квартала, тъй като един от най-големите страхове на жителите е презастрояването. На база на актуални планове и нормативни документи (кадастър, Общт устройствен план на Пловдив, Закона за устройство на територията и в частност Наредба 7) сме описали конкретни места за възможно бъдещо строителство.

 

Още един важен момент беше картографирането на всички намеси в средата, което стана основа за създаването на интерактивната карта.

 

Доколко са свързани интерактивната карта и Алманахът?

 

Интерактивната карта съдържа цялата графична информация, която успяхме да съберем - насложена, филтрирана и събрана на едно място. Тя е изключително подробна, обхваща територията на целия квартал, като има възможност за увеличение до нивото на отделни сгради. Тя е първото, с което започнахме - да се обходи целият квартал, и беше един от основните начини за събиране на данни. Алманахът до голяма степен стъпва на тези данни, като в него обаче те са допълнени с други материали, анализирани, виждат се съпоставки, има допълнително развити теми - т.е. те са две части, които взаимно се допълват.   

 

С какво може да бъде полезно проучването за местните власти в квартал „Тракия" в Пловдив?

 

Едно такова проучване дава много добро познаване на средата - къде са зоните с потенциал, къде има нужда от по-активната намеса на общината. Когато информацията е събрана на едно място, започват да се виждат конкретни взаимовръзки между отделни елементи. Например - къде има натрупване на повече беседки и места за сядане и връзката им с уличното осветление. Друг пример - в квартала живеят много млади семейства и има детски площадки, но се оказа, че според майките много от тях не са адаптирани за деца от различни възрастови групи. Това е важно да се знае когато се правят обновявания на тези площадки.

 

Социологическото проучване, анализите и различните гледни точки на хората са полезни с това, че общината разбра от какво имат нужда жителите на квартала. Една от най-ценните страни на Алманаха е, че чрез него показахме какъв е потенциалът на самите граждани, с какво могат да допринесат за развитието на градската среда, каква е тяхната роля при трансформацията на град-спалня в жива и активна градска среда и че те са изключително ценен партньор за общините.   

 

Такъв тип проучвания са много полезни и биха могли да се прилагат във всяка една община и район в страната. Какъв е начинът това да се случи?

 

Такъв подход за взимане на решения от страна на местните власти би трябвало да се случва навсякъде в страната - след познаване на спецификите на територията, след интердисциплинарен анализ, в който са включени не само архитекти и урбанисти, а също и инженери, социолози, етнолози, икономисти, еколози, културолози. Едно такова проучване като за панелния квартал „Тракия" е колкото специфично за самия квартал, толкова и общо като подход и методология и може да бъде прилагано и на други места. 

 

Според мен най-добрият начин за реализирането на такъв подход е партньорство между всички участници, които изброих, защото само така планирането и развитието на даден  район биха били пълни и адекватни, без да се пропуска някоя от целевите групи или потенциал за развитие. В случая местната аминистрация в район „Тракия" много ни съдейства и популяризираше събитията по време на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016.

 

Стигнаха ли проучването и Алманахът до гражданите от квартала?

 

Самите проучвания се провеждаха над половин година и особено в такива квартали мълвата някак се носи, а за популяризиране на проучването спомогна и това, че архитектурният фестивал се проведе там - в партньорство с училища, читалища... Популяризирането не е еднократен акт, а беше по-скоро непрестанен процес от самото начало. 

 

Интервю на Ема Димитрова

 

1Съдържание и предговор на Алманах на панелна „Тракия" вижте тук.

 

 
още от Новини

още от Интервюта

още от Избрано