СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
"Хабитат България" излезе с пакет от предложения към правителството
 Facebook

"Хабитат България" излезе с пакет от предложения към правителството13.10.2017 / 13:24 - citybuild.bg

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity предлага мерки за подобряване на жилищните условия в страната.

 

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.

 

Това са част от изводите на „Хабитат България", участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията организацията излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН.

 

Предложения на „Хабитат България":

 

В Закона за държавния бюджет:

 

Десетки хиляди хора в България живеят в домове в изключително лошо техническо и хигиенно състояние, без течаща вода и санитарни възли, с лоша улична мрежа и инфраструктура. Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми за хората и в други сфери на живота, като образованието, заетостта и здравеопазването. Нуждаещите се от социално жилище в България са стотици хиляди души. В същото време, изпълнението на мерките за подобряване на жилищните условия в Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) не е обвързано с финансови ресурси, освен предвидените средства по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г. за изграждане на около едва 500 социални жилища за цялата страна.

 

Хабитат България предлага в Закона за Държавния бюджет за 2018 г. да се предвидят целеви средства за изпълнение на различни пакети от мерки от Плана за действие към Национална стратегия за интегриране на ромите, приоритет „Жилищни условия".

 

В Закона за общинската собственост:

 

Достъпът до социални жилища не е уреден в българското законодателство и няма разписани отговорности за това на държавата или общините. Последните нямат нито законовото задължение, нито ресурсите, за да реагират на нуждата от социални жилища. В Хартата на основните права на Европейския съюз правото на социална помощ и помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички нуждаещи се, е признато и зачетено.

 

Хабитат България предлага в Закона за общинската собственост да се въведат две категории: „остра/неотложна жилищна нужда", както и „социално жилище", с които да се даде възможност за осигуряване на правото на достъп до жилище на местно ниво.

 

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

Много често нуждаещите се от жилище семейства не могат да преодолеят бюрократичните бариери и голяма част изобщо не са регистрирани в общинските картотеки. От друга страна, процесът за законно строителство на жилища е твърде сложен и продължителен, дори за жилищата до 50 кв. м. Това значително демотивира представителите на уязвими групи от обществото да търсят законно решение на жилищната си нужда.

 

Хабитат България предлага в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги да бъдат допълнени с нова услуга - жилищен медиатор/асистент. Ролята на жилищния медиатор е да консултира и подкрепя семействата в процеса на издаване на удостоверение за търпими строежи; проектиране, одобряване и изграждане на законни жилища; кандидатстване за настаняване в общински жилища;  подобряване на безопасността на обитаваните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани със средата на живот.

 

С цел популяризация на кампанията Solid Ground на локално ниво и набиране на допълнителна подкрепа, „Хабитат България" покани трима български артисти да "преведат" на езика на изкуството идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право. Кампанията е съвместно с глобалната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts. 

 

Илюстрация: Севда Семер

 

Докато мислех по задачата, най-ясно в главата ми звучеше въпросът за отговорността на държавата. Да не се осигуряват достатъчно жилища по програмите (като предложените 500 за цялата страна в Националния план за действие 2015-2020), и да се бездейства, когато цели семейства живеят без електричество или течаща вода, е отношение на ръба на игра на случайност. Когато от другата страна стои това да сме бездомни, или да живеем в условия, които застрашават здравето ни, не би трябвало да разчитаме на шанса като политика”, казва Севда Семер. Тя е художник и писател с текстове в списания и антологии на български и английски. С картини, зинове и авторски книги е била представяна в изложби и проекти в България, Канада и Англия. 

 

Илюстрация: Деница Бояджиева

 

Изобразих земята, чиито облаци и дъждове споделяме. Слях образа й с държавата, затворила тия земи в граници; политическата система, която следва да закриля бездомните сред нас, осигурявайки им уютни жилища и надежди за развитие”, е интерпретацията на Деница Бояджиева. Тя рисува и споделя в блог. Издава календари с рисунките си, както и малка книга за любовта - Love Will Find You, 2013. Има няколко участия в One Design Week.

 

Илюстрация: Borislava Willnevermadeit

 

“Мислех си колко е тъжно да не можеш да имаш нещо толкова просто като дом. Което го приемаш като даденост, когато винаги ти е било хубаво. И как не осъзнаваш като малък, че отсрещният апартамент дори не прилича на твоя. И човекът там няма това, което имаш ти, казва Borislava Willnevermadeit. Тя e илюстратор и дизайнер. Mагистър “Плакат и визуалнa комуникация” в Националната художествена академия. Участва в няколко групови и самостоятелни изложби. В момента Борислава и сестра й Михаела/Stalker since 1993 имат обща изложба в Generator, до 23 октомври.

 

 
още от Новини

още от Страната