СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
От хотел "Маринела" отговориха на архитектите
 Facebook

От хотел "Маринела" отговориха на архитектите09.06.2016 / 12:28 - citybuild.bg

Причината за реакцията е призивът на САБ и КАБ към институции и общество да съдействат срещу преустройството на комплекса по проект на арх. Кишо Курокава.

 

Снимка: citybuild.bg 

 

Публикуваме текста /с източник "24 часа"/ без никакви намеси:

 

Хотел „Маринела" известен в миналото като "Японския", нито е паметник на културата, нито деклариран в режим на опазване съгласо Закона за опазване на културното налседство. Въпреки това новите му собственици, в контакт с наследниците на знаменития му автор - Кишо Курокава - не само са запазили идеите и замисъла на великия архитект, но в голяма степен възраждат духа на мястото, което за целия период, когато хотела беше част от веригата „Кемпински" нямаше нищо общо с японската култура или пък с националното културно наследство. Радваме се, че в изнесените данни на пресконференцията на архитектите, работили в архитектурното бюро на Кишо Курокава потвърдиха, че новия собственик е установил в контакт и е налице добър диалог.


Свидетелство за това са непрестанно провеждащите се празници на японската култура и японските традиции в градината и залите на хотела. Последните бяха буквално преди два дни.


Може би представялва излизане от експертизата на колегите изложили своите вждания, в качеството си на архитекти да се обявават срещу „интериорни промени" във функционална зала, още повече хотел. Това е жива сграда, функционираща и развиваща се, според потребностите на клиентите й. Длъжни сме да припомним, че при встъпването във владение на сградата и околните пространства повече от 15 години не беше правен ремонт, камо ли функционално осъвременяване;


През годините такива значителни промени са правени непрекъснато и тогава не е имало обструкции - например построяването на тенискортовете, които не са част от архитектурния замисъл на Курокава.


Относно новото строителство: собствениците на хотел „Маринела" не са направили нови постъпки за ново строителство. С покупката на хотела, те са придобили обсъждани нееднократно, утвърдени и залегнали в градоусстройствения план на София през годините решения и въз основа на тях са получили разрешения за новите си инвестиции. Извън тях, собствениците инвестират изключително много средства в облагородяването на средата около хотела и това се вижда от всеки, стига да не е недобронамерен.


Преценяваме, че загрижеността на САБ надхвърля границите на добрия тон, защото периодично се повтарят едни същи тези, на които многократно сме отговаряли, тиражират се неистини. Като например прочутия казус с вишните, които сме били„заменили с пластмасови". Да го кажем категорично: няма унищожени дървета. Напротив има нови, специално внесени и посадени в градината на хотела. При ремонта имаше преместено дърво, заради което собствениците бяха и глобени от община Лозенец - забележете - не за унищожаване на дървото, а за пренасянето му от публична общинска на частна собственост. Т.е. ние бяхме наказани, защото сме спасили вишната.


Намираме за нелепи и твърденията, че заради дейността на хотела се е увеличил многократно броят на паркираните коли в района. Държим да подчертаем, че цялото околно пространство е общинска собственост и тя се разпоредила с него, създавайки там сини и зелени зони. Освен това не ние сме презасторили квартала, но пък ние направихме нови гаражи и паркоместа, които поемат изцяло автомобилите на гостите на хотела.


В обобщение на гореизложеното, считаме че критиките по отношение на действията на екипа на хотел Маринела, биха могли да се разделят на три основи компонентна в юридически смисъл, по всеки един от които мнението ни е както следва:


1. Що се касае до полемиката, развила се във връзка с извършените вече строителни работи и разрешените такива - категорично заявяваме, че извършените до момента работи във връзка с промяната на интериора на хотела, са предприети и реализирани в съответствие със законоустановените изисквания и след набавяне на необходимата документация. Относно коментираното започнало и спряно към момента надстрояване на ниското тяло на хотела, както на самата пресконференция нееднократно бе отбелязано, за същото е издадено разрешение за строеж, което към момента на започването на строителните работи е влязло в сила. Именно съгласно разпоредбите на цитирания от представителите на САБ и КАБ Закон за устройство на територията, строителството може да започне въз основа на влязло в сила разрешение за строеж. Тези норми сме следвали и ние, като сме започнали да строим едва след набавяне на изискуемите документи. Що се касае до коментарите относно текста на разрешението за строеж и документите въз основа на които е издадено, считаме че именно в компетенциите на органите издаващи същото и на контролиращите ги органи е да преценят дали да издадат искания от нас документ. В качеството си на инвеститор ние се доверяваме на държавната и общинска администрация и не сме поставили под въпрос „качествата" на документа, по силата на който започнахме строителството. Именно поради гореизложеното, огромно учудване в нас породи и връчената ни заповед за спиране на вече разрешените строително-монтажни работи. Поради това веднага предприехме и действия по нейното обжалване, отново в стремежа си за защитим и реализираме правата си само и единствено със законоустановени средства;


2. Във връзка с изразеното желание на представителите на САБ и КАБ на хотел Маринела да бъде даден статут на национална културна ценност и ограниченията, свързани с това считаме следното - както на самата пресконференция бе посочено относно сградата на хотела от бившия главен архитект на София още през 2015 г. е инициирано започването на проучвания и изследвания от страна на НИНКН дали сградата отговаря на изискванията и критериите да бъде обявена за културна ценност. До настоящия момент, няма издаден какъвто и да било акт, който да е свързан с декларирането на сградата като такава ценност, нито производството пред НИНКН е завършило с акт на Министъра на културата, който да даде на хотела претендирания специален статут. Горепосоченото недвусмислено свидетелства за това, че към настоящият момент сградата няма статут на културна ценност и към нея не следва да се прилагат законоустановените ограничения, касаещи имоти със статут на културна ценност, т.е. строителните работи в тази сграда следва да се разрешават, по реда и съгласно критериите за извършването им във всяка една редова сграда. Въпреки това, отново водени от желанието си да работим в диалог и синхрон с компетентните институции, ние поискахме изричното мнение на НИНКН дали факта, че за сградата има започнала процедура пред НИНКН е пречка да бъде издадена виза за проектиране. Оследното бе потвърдено и на конференцията. Изричният отговор на НИНКН бе, че започналата процедура не представлява законова пречка. Дори след издаването на цитираното писмо ние все още не разполагаме със заявената от нас виза за проектиране и се защитаваме срещу това само и единствено с законоустановени средства, а именно обжалваме решенията на администрацията в съда, а не предприемаме действия по проектиране или строителство.


3. Относно заявените притеснения за нарушаване на авторските права на архитектурно бюро Курокава - както бе споменато на пресконференцията, ние надлежно сме уведомили архитектурното бюро за инвестиционните си намерения и от същото не са подадени каквито и да било възражения в това отношение, нито са изявени претенции относно нарушаване на авторските права на г-н Курокава. Нещо повече, от архитектурното бюро са изразили съгласи да участват в заплануваните от нас промени, в случай че желаем да се ползваме от техните услуги. Нещо повече съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. „Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. „ В тази връзка не се съгласяваме с казаното по темата авторкси права на пресконференцията и считаме, че то въвежда в заблуждения обществото и институциите и за пореден път създава ненужно напрежение, доесежно репутацията на хотел Маринела и неговите нови собственици.


Имайки предвид гореизложеното, категорично считаме, че в своите действия винаги сме се стремили да спазваме действащото законодателство и да развиваме своите инвестиционни намерения, единствено при наличието на всички изискуеми за реализирането им документи. Смятаме, че постоянните атаки срещу хотел „Маринела" са мотивирани от конкуренти в нашия бранш и - ако това е разбираемо - изразяваме все пак учудване защо авторитетни организации като САБ се включват в подобно начинание. Никога и по никакъв повод не сме отказвали на всеки загрижен за стопанисването на хотела да огледа, да даде съвет или коментар за това, което се прави. Всичко е пред очите на софиянци и -нещо повече - всеки ден се оценява от клиентите на хотела, които през изминалия месец белязаха рекорден брой за цялата история от построяването му.


С уважение,

Ръководството на Хотел „Маринела"

 

Изявлението на ръководството на хотела не променя констатациите на ДНСК, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа. На 16 май 2016г. от ДНСК е издадена заповед за спиране на строежа. Тя има предварително изпълнение и следва да се спазва, въпреки че се води съдебно производство по обжалването й.

 

От ДНСК е отменена заповед за допълване на разрешението за строеж, издадена на 04.05.2016г. от главния архитект на район „Лозенец“ Тодор Господинов. Както разрешението за строеж, така и заповедта за допълването му са издадени от некомпетентен орган. Строежът е втора категория, а главните архитекти на районите не могат да издават строителни книжа за строежите от първа, втора и трета категория. Срещу виновните лица са образувани административно-наказателни производства, съобщиха вчера от МРРБ.

 

Тъй като разрешението за строеж е нищожно, но е влязло в сила и не може да бъде отменено служебно от ДНСК, е подаден сигнал до Прокуратурата за протестирането му. По протест на прокурора, началникът на РДНСК Югозападен район може да отмени разрешението за строеж като нищожно.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано