СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Интегрираните инвестиции ще са основата в изпълнението на новата ОПРР
 Facebook

Интегрираните инвестиции ще са основата в изпълнението на новата ОПРР16.10.2020 / 12:57 - CityBuild.bg

Програмата ще включва 10-те най-големи и 40 по-малки общини.

 

В следващите седем години ще продължи подкрепата за модернизация различна по вид инфраструктура - здравна, социална, образователна, културна, туристическа, спортна инфраструктура, жилищната политика, обновяване на квартали и специфични територии от градовете, енергийна ефективност и кръгова икономика и инвестиции за устойчива градска мобилност. Проектите по ОПРР ще се изпълняват чрез интегриран териториален подход и ефективно използване на потенциала на всяка територия в диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни. Освен това програмата ще се изпълнява и чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в плановете за развитие на големите общини (подход „отдолу-нагоре").  Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални зони и паркове. В областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I-III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата. 

 

Програмата ще има 2 приоритета - един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи общини в страната - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград, и друг - за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с население на общинския център над 15 000 души. 

 

МРРБ стартира обществени консултации по заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на новата ОПРР. Коментари и становища могат да бъдат изпращани до 22 октомври на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на oprd@mrrb.government.bg.

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано