СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Инвеститорите ще обжалват спирането на строежа на комплекс „Нове хоумс“
 Facebook

Инвеститорите ще обжалват спирането на строежа на комплекс „Нове хоумс“28.07.2020 / 14:27 - CityBuild.bg

На 24 юли ДНСК спря строителството в комплекса в София заради нарушения.

 

На 24 юли ДНСК връчи на „Нове Хоумс" АД заповед, с която спира изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строежа, а именно 8 сгради (А, Б, В, Г, Д, Е, О и М). „Нове Хоумс" АД ще упражни правото си на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-София град, казаха от дружеството.

 

 

Спирането на строителството е след извършена проверка по документи и на място в изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура от 8 юни, когато началникът на ДНСК и главният архитект на София са сезирани да извършат незабавна такава на законността на реализираното строителство в комплекса, състоящ се от жилищни сгради с цел продажба. Проверката на строежа е извършена от служители в ДНСК на 15 юни и 13 юли в присъствието на представители на лицето, упражняващо строителен надзор, и на строителя, както и по документи в Направление „Архитектура и градоустройство".

 

Според ДНСК при проверките е установено следното:

 

В одобрените инвестиционни проекти по част „Архитектура" липсват предвидените във влезлия в сила Подробен устройствен план (ПУП) едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Между осем сгради в комплекс „Нове Хоумс" е предвидено разстояние, значително по-малко от изискуемото съгласно положение 1 и 2 на приложение 2 към чл.81 от Наредба № 7/22.12.2003 г. Така например, между две от сградите е предвидено разстояние от 3,00 м, вместо нормативно установеното разстояние - в случая 21,40 м, представляващо височината на лежащата сграда.

 

При проверката, извършена от служителите на ДНСК на място на 13 юли е констатирано, че строителните и монтажни работи на строежа се извършват и не са завършени, за което е изготвен и снимков материал.

 

 

Преди дни инвеститорите заявиха, че комплексът „Нове Хоумс" се изпълнява законосъобразно, поискаха прекратяване на производството по спиране на строежа, проверка от нови длъжности лица и публикуваха възражение срещу констативния акт от проверката на ДНСК.

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано