СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
„Инженерингът” прави проектанта зависим от строителя
 Facebook

„Инженерингът” прави проектанта зависим от строителя16.11.2018 / 12:30 - CityBuild.bg

УАСГ, КИИП и САБ изразиха становище за новото законодателство в областта на проектирането и строителството.

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Съюзът на архитектите в България обсъдиха Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството и изразиха следното становище:

 

1. Необходимо е всяка браншова организация да дава предложения, свързани основно с подобряване на дейностите по строителното законодателство в своята област.

 

2. Според нас, особено неблагоприятни последици за защита на обществения интерес има при възлагане на изпълнението на строителството при обществените поръчки с прилагане на тъй наречения „пълен инженеринг". Този метод води до изкривяване на добрата проектантска практика, до свеждане на проектната разработка до техническите възможности на строителя. Това неглижиране на интелектуалния труд обезличава и принизява ролята на проектанта в инвестиционния процес.

 

З. Възразяваме срещу установилата се практика организации извън областта на проектирането да налагат мнения за облекчаване на административната тежест с предложения, касаещи само инвестиционното проектиране, което не е в техния професионален обхват.

 

Инвестиционното проектиране е ангажимент на проектантите. качествен резултат в инвестиционния процес може да има само при следните условия: ПРОЕКТАНТЪТ да проектира, съблюдавайки нормите; СТРОИТЕЛЯТ да строи съгласно одобрения инвестиционен проект, а КОНСУЛТАНТЪТ да контролира изпълнението на СМР в съответствие с инвестиционния проект. Тези дейности трябва да са независими една от друга. Така се защитава общественият интерес .

 

4. Не трябва да се забравя, че промените в строителното законодателство трябва да почиват на следните основни принципи, които са заложени още при обучението на архитектите и инженерите във Висшите училища: основен участник в инвестиционния процес е проектантьт, който е независимо физическо лице. Същевременно трябва ясно да се разграничат правата и задълженията на всички участници в този процес: възложител, проектант, консултант, строител.

 

5. Изключително важно е ефективното упражняване на авторски надзор по време на строителството, а форматът „инженеринг" прави проектанта зависим от строителя.

 

6. Всичко, посочено по-горе, не допуска осъществяването на обществени поръчки под формата на „инженеринг", защото изпълнението на строежа на „инженеринг" ограничава свободата на проектанта за предлагане на най-добро решение.

 

7. Настояваме при обществени поръчки да се обявяват отделни търгове за проектиране и строителство. За всички нас е от изключителна важност повишаването на качеството на проектните разработки и на тяхното изпълнение. При обществени поръчки ние имаме задължения пред цялото общество. Винаги трябва се избира само най- добрият проект, само този с най-високо качество.

 

 
още от Новини

още от Баш майстор