СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Искат СОС да отмени одобрения ПУП за изграждане на Парадайс Тауър
 Facebook

Искат СОС да отмени одобрения ПУП за изграждане на Парадайс Тауър11.04.2017 / 15:56 - citybuild.bg

Кметът и областният управител имат право да върнат за ново разглеждане решението за небостъргача.

 

Според общинския съветник Войслав Тодоров, за да се спре одобрението на 215-метров небостъргач до мол Парадайс, единственият вариант е гражданите да изпратят писмо до президента, кмета и областния управител /до когото вече е изпратен сигнал от общинския съветник Иво Божков/.

 

 

 

Мотивите:

 

Според съветниците решението е нецелесъобразно и е взето в нарушение на редица законови норми. Възможността на това място да се допусне строеж в противоречие на изискванията на Общия устройствен план за плътност и интензивност на застрояването стъпва върху псевдонормативен общ административен акт - писмо на зам.-министър на МРРБ № 70-00-935/26.10.2007, в което се прави спорно тълкуване на чл. 27 ал. 3 от ЗУТ за конкретен имот. Това писмо е посочено и в решението на СОС и като фактическо, и като правно основание. Писмото не може да се класифицира като тълкувателно и автоматично приложимо за всеки случай, тъй като тълкувателната дейност в областта на административното право е изключителна компетентност на ВАС.

 

Налице е противоречие в последователността на процедурата. Проектът е приет от ОЕСУТ на 4.1.2017г., но още на 13.12.2016г. вече е налице одобряване на кадастралната карта, а в текста на решението на СОС е записано, че „След приемане на проекта от ОЕСУТ, за територията със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителен Директор на АГКК е обобрена кадастрална карта." В обосновката се твърди и че "Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта в съотстветствие с чл. 115 ал. 1 и 2 от ЗУТ", но проектът е от 19.10.2016г, а кадастралната карта е от 13.12.2016г, докато одобрението от ОЕСТУТ е от 4.1.2017г.

 

Решението на СОС е незаконосъобразно и поради липса на материалноправни предпоставки за издаването му. Те са бланкетно визирани за чл. 134 ал. 1 т.1 от ЗУТ, но тя касае изменение на ОУП, при която задължителна предпоставка е "настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бул съставен планът". Такива не са посочени в решението на СОС. Липсва и фактическа мотивировка и за чл. 134 ал. 1 т. 2 от ЗУТ. Следователно решението на СОС е без същински фактически основания, което противоречи на чл. 59 ал. 1 от АПК.

 

Приемането на устройствени планове за сграда с височина от 215 м без извършена оценка на въздействието върху околната среда е в потенциално нарушение на закона за биологичното разнообразие, тъй като липсва обосновка дали сграда с такава височина би възпрепятствала прелитането на птици над града.

 

Сграда с толкова голяма разгърната застроена площ значително би влошила трафика. Направеното изследване за него е с редица пороци и драстично подценява транзитния трафик, генериран по бул. "Черни връх" и при доизграждането на бул. "Тодор Каблешков". Обхватът на изследването е силно ограничен и не може да се добие реална представа за наличния трафик. Въпреки слабостите изследването признава, че изграждането на подобна сграда на това място би увеличила трафика в пиковите часове два или три пъти, казват още общинските съветници.

 

В допълнение изграждането на сграда с височина 215 м в полите на Витоша би закрила гледката към планината. Това становище се потвърждава и от мнението на "Геел архитекти", заявено и пред кмета на София на 31.3.2017г.  

 

 
още от Новини

още от София