СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Капиталовата програма на община Севлиево е почти 13 000 000 лв.
 Facebook

Капиталовата програма на община Севлиево е почти 13 000 000 лв.22.01.2020 / 17:16 - CityBuild.bg

Приоритет в бюджета са образование, здравеопазване, социални грижи, култура и спорт.

 

Община Севлиево ще извърши неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. В края на миналата година от Министерски съвет общината получи допълнително 3 691 000 хил. лв. за ремонти на улици в града и 100 000 лв. за ремонт на уличната мрежа в село Агатово.

 

Капиталовата програма на община Севлиево е почти 13 000 000 лв. Предвидени са средства за ремонти на сгради: на кметства и кметски наместничества, на читалища в града и по селата, на стадионите в няколко кметства. Ще бъдат извършени ремонти на детски площадки в града и в парк „Казармите". В местни дейности са предвидени средства за превантивни дейности на язовирите, както и за нова специализирана машина за измиване на улиците на територията на града. Заложен е ресурс за продължаване на дейностите, свързани с пребазиране на Дома за стари хора в Стоките.

 

В процес на изпълнение са: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево - Младен - яз. „Ал. Стамболийски" - 18.8 км"; „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев", УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево"; „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево"; „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево", който включва „Цар Симеон", улиците „Росица" и „Стара Планина", в това число и  тротоари; „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" - село Петко Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в село Градница УПИ V кв.5 община Севлиево" и други.

 

В процес на одобрение са: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода". „Източен водопроводен клон " - част от етап 2018"; „Реконструкция на улични водопроводи от вътрешна водопроводна мрежа на град Севлиево"; „Ремонт на съществуваща сграда на стадион в град Севлиево"; „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на археологичен парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич" - визуализация на археологически обекти, изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и закрито".

 

 
още от Новини

още от Страната