СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории ще изграждат в ЛТУ
 Facebook

Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории ще изграждат в ЛТУ11.03.2019 / 17:14 - CityBuild.bg

Срокът за получаване на оферти по поръчката е 2 април, 16:30 часа.

 

Лесотехническия университет обяви поръчка „Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории по две обособени позиции: „Изпълнение на първи етап от клиника за дребни животни и изместване на съществуващи топлопровод и подземен кабел" и „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бетонов комплектен трансформаторен пост".

 

Предвижда се изграждане на нова Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ съгласно одобрен инвестиционен проект. Обектът се намира на ул. “Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“. Сградата е двуетажна, разделена на два блока: бл. А – Клиника и бл. Б – Учебен блок с учебни зали и лаборатории. Проектното решение дава възможност за етапност в изграждането на блок А и Блок Б.

 

В рамките на Обособена позиция 1 ще се възлага изграждане на Блок А, който е предназначен за Клиника за дребни животни, като се предвижда изпълнение на двуетажна сграда с правоъгълна форма. Централният вход на блок А е откъм късата северна част на блока и води към фоайе за регистриране на дребните животни, като са сепарирани отделни зони за изчакване за кучета и котки. Към всяка от зоните е обособена регистратура, места за изчакване и санитарен възел. Достъпът до същинската част на клиниката се осъществява след зоната за регистрация и води до три лекарски кабинета, кабинет функционални изследвания, две манипулационни и образна диагностика, обособена като отделна зона. Общо командно помещение обслужва скенера и ядрено-магнитния резонанс. Рентгенът е с отделен команден пост.

 

Друго необходимо помещение е техническото помещение към ЯМР. Стълбище и асансьор водят до втория етаж на клиниката, на който са обособени две зони. В едната зона, която е общодостъпна, са разположени лекарски кабинети и три учебни кабинета. Четирите операционни зали се обслужват от две подготовки, които са групирани по начин за достъп към две операционни зали. Предвидени са санитарни възли, включително за хора с увреждания, чистачно и склад.

 

За изграждане на сградата е необходимо да се изместят преминаващи през терена топлопровод и кабел 1 KV.

 

Всички подробности - тук.

 

 
още от Новини

още от София