СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Конкурсът за пл. „Света Неделя” в София стартира отново
 Facebook

Конкурсът за пл. „Света Неделя” в София стартира отново18.02.2019 / 14:50 - CityBuild.bg

Той беше спрян заради искане за промяна в заданието. /обновена/

 

Столична община обяви отново ограничен конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя" и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност. Участниците следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект.

 

Конкурсът ще се проведе в два етапа. В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя. Той ограничава броя на участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти, както следва: при подадени до 20 заявления включително - 7 участника; при подадени от 21 до 50 заявления - 9 участника; при подадени 51 и повече заявления - 11 участника.

 

Международно жури ще избере участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти. Конкурсът ще се проведе при запазване анонимността на участниците до класиране на проектите им от журито. 

 

 

Цели на проекта

 

Осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве    

Обвързване на публичните пространства с човешки мащаб    

Осъществяване на връзка между пешеходните пространства    

Създаване на достъпна и безопасна връзка между посетителите и експонираните археологически ценности

Подобряване на достъпната среда    

Осигуряване на активност по всяко време на деня и годината    

Създаване на съвременен градски дизайн    

Икономическа целесъобразност на концептуалното решение

 

 

Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

 

Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии:

 

- Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение - осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;

 

- Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони - осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;

 

- Kонтинюитет - осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;

 

- Пространствен интегритет на площада и контактните му зони;

 

- Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;

 

- Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.;

 

- Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси;

 

- Икономическа целесъобразност на концептуалното решение - стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

 

 

Разработки могат да бъдат подавани до 8 май. Възложителят определя обща сума за награди към участниците в конкурса в размер на 250 000 лева, които ще бъдат разпределени, както следва: за класирания на I-во място проект – парична награда в размер на 70 000 лева, за втория - 60 000 лева, за трето място - 50 000 лв., за четвъртия - 40 000 лв., а за класирания на пето място проект - 30 000 лева. Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект.

 

Сайт на конкурса

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано

още от АРТ