СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
ВиК мрежа изграждат в плевенското кметство Ясен
 Facebook

ВиК мрежа изграждат в плевенското кметство Ясен16.11.2018 / 18:00 - CityBuild.bg

Обектът е в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия".

 

С официална церемония на 2 ноември беше поставено начало на строителството на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І. Фирмата изпълнител е „Запрянови 03" - Асеновград.

 

В рамките на обекта ще бъдат изпълнени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС - Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр.Плевен към ПСОВ - с. Божурица.

 

Първият и единствен в страната партньорски проект между две общини „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Проектът е на стойност 117 150 300 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636 млн. лв.

 

В сряда правителството одобри безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост да се учреди в полза на шуменското дружество „ЕЛЕТЕХ" ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система. Поземленият имот с площ 73,098 дка се намира в м. „Средна лъка", в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. За напояване на трайни насаждения ще бъде изградена дъждовална система, състояща се от главни и второстепенни подземни тръбопроводи. Областният управител на област Плевен следва да състави акт за публична държавна собственост за имота, да издаде заповед за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху имота, след заплащане на стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

 

 
още от Новини

още от Страната