СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обявиха Скалния мост в землището на Тюленово за природна забележителност
 Facebook

Обявиха Скалния мост в землището на Тюленово за природна забележителност10.02.2020 / 09:30 - CityBuild.bg

Междувременно спорен строеж до живописните скали възмути хората.

 

В събота от МОСВ съобщиха, че със заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров Скалният мост в землището на село Тюленово, община Шабла, е обявен за природна забележителност. Предложението е внесено от община Шабла с цел опазване на феномена, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Скалното образувание е без аналог по Българското Черноморско крайбрежие.

 

Площта на природната забележителност е 2,424 дка. Заведена е под номер 545 в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ. Територията, собственост на община Шабла, попада в границата на защитена зона „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона „Калиакра“ за опазване на дивите птици.

 

 

Заповедта на министъра от 30 декември 2019 г. е обнародвана в „Държавен вестник" в бр. 10 от 4 февруари 2020 г. Забранените дейности в защитената територия са: строителство с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене на скалите и др.); писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи или знаци по скалите с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти с изключение на обекти, свързани с опазване на природната забележителност; палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци.

 

Преди дни във фейсбук художникът Валентин Тузсузов Атин съобщи за строеж на 30-40 метра от брега на Тюленово. Сградата е на сина на главния архитект на Шабла.

 

 

Според община Шабла и РИОСВ-Варна, имотът не попада в никоя от защитените зони в Тюленово и всичко е законно.  

 

"Строежът е в село Тюленово е в имот, предназначен за строителство извън защитените зони - и за хабитатите, и за птиците. Като този терен има още около 25 подобни близо до морето. На мястото се строи жилищна сграда със застроена площ до 90 кв.м. Разрешителното е напълно законно и е съгласувано с РИОСВ-Варна", е отговорил на запитването на ФрогНюз кметът на община Шабла Мариян Жечев.     

 

Заместник-кметът на община Шабла Цветелин Йорданов също заяви, че строежът се намира извън границите на защитените зони. „Регулационните планове на селото са от 1990 година и оттогава не са променяни. През 2011 година е проведен търг и имотът е продаден на частно лице за 39 500 лева. Към онзи момент това не е синът на главния архитект. Има издадено разрешение за строеж в имота от 2013 година", обясни той за Нова телевизия. Фамилията на Татяна Нейкова се сдобива с имота през 2016 година.

 

От РИОСВ-Варна заявяват: "На 5 февруари е констатирано, че на около 50 метра западно от бреговия скат и на около 200 метра северно от хотел „Тюленово" има новострояща се сграда на етап груб строеж. След справка в кадастралната карта и наличната в РИОСВ-Варна информационна система за екологичната мрежа „НАТУРА 2000" се установи, че сградата не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Територията на сградата попада в регулационния план на с. Тюленово. За инвестиционното намерение за изграждане на жилищна сграда от РИОСВ-Варна има издадено становище съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони през юни 2013 година".   

 

 

Собственикът на хотел "Тюленово" близо до строежа и скалния мост е потвърдил пред FrogNews информацията, че имотът е собственост на сина на архитекта на Шабла, който в момента не живее в България. Татяна Нейкова в качеството си на главен архитект е подала декларация за конфликт на интереси.

 

Снимки: Валентин Тузсузов Атин

 

От Асоциацията на парковете заявиха: "Становището на РИОСВ-Варна, че строежът не подлежи на ОВОС и оценка за съвемстимост по Натура 2000, е с изтекла давност през 2018 г. За периода от 2013 до 2020г. са настъпили множество промени, включително е обявена нова защитена зона Комплекс Калиакра, а на съществуващата зона Калиакра за птиците е променена границата и са допълнени режими. За периода са процедирани и множество нови инвестиционни проекти, както и нов Общ устройствен план на общината. Според нас това изисква ново произнасяне от РИОСВ-Варна, отчитащо променената ситуация, както и нова преценка за кумулативното въздействие. Това ново произнасяне е задължително, за да се приложат адекватно директивата за ОВОС и директивите за птиците и за хабитатите."

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано