СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Облагородяват имоти във Вършец чрез публично-частно партньорство
 Facebook

Облагородяват имоти във Вършец чрез публично-частно партньорство17.04.2018 / 18:00 - CityBuild.bg

Комисия ще администрира дейностите по кандидатстване и отпускане на средства.

 

Допустимите дейности за финансиране са: поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи - подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, бордюри, подравняване на площите и др.; засаждане на дървесна и храстова растителност; обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни фигури - изравняване, затревяване, почистване и др.; изработване и монтаж на пейки, изпълнение и оборудване на места за отдих.


Условията за включване на обекти за благоустрояване са: обектът, който се предлага, да е публична общинска собственост; да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите - финансово или нефинансово (труд,), в размер на 25 % от общата стойност; обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, която разглежда постъпилите предложения; не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година; максималният размер на финансиране на малките благоустройствени дейности да е до 1 000 лв. Срокът за изпълнение на одобрен обект е 30 дни, а срокът за изпълнение на дейностите за текущата година е до 31 октомври.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Право да кандидатстват за финансиране на обекти имат физически и юридически лица, местни общности и неправителствени организации.

 

Редът за кандидатстване за включване на обекти е следният:

 

Подаване на заявление по образец в деловодството на община Вършец. Срок: текущ.

 

Деклариране от кандидата на дяловото му участие във формуляра - финансово или нефинансово (труд) за реализацията на дейностите в размер на 25% от общата стойност на обекта.

 

Разглеждане на предложението от комисията и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо. Срок: 14 дни.

 

Сключване на споразумение за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства. Срок: 10 дни след уведомлението.

 

Предоставяне на материали от Общината с предавателно-приемателен протокол. Срок: до 10 дни след подписване на споразумението.

 

Изпълнение на предвидените и одобрени дейности. Срок: не по-дълъг от 30 дни от датата на подписване на споразумението.

 

Отчет и приемане на обекта. Срок: 10 дни след приключване на дейностите.При установяване на частично или пълно неизпълнение на дейностите, заложени в споразумението в определения срок, кандидатът ще възстанови предоставените му финансови средства и материали на Община Вършец. Срок: 10 дни след установяване неизпълнението на споразумението.

 

ФОРМУЛЯР за кандидатстване може да изтеглите ТУК.

 

 
още от Новини

още от Страната