СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Община Пловдив ще управлява Епископска базилика на Филипопол
 Facebook

Община Пловдив ще управлява Епископска базилика на Филипопол25.02.2021 / 10:26 - CityBuild.bg

Културният център беше номиниран в конкурса АРХ ИНОВА 2020 в категория „Обществени сгради - реализации“.

 

 

Вчера правителството одобри предоставянето за срок от 10 години на община Пловдив управлението на имота на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 2, който представлява единична археологическа недвижима културна ценност „Епископска базилика на Филипопол" и 44,2% идеални части от собствеността върху сграда със застроена площ 1799 кв. м. С предоставянето на имота ще е възможно експонирането и популяризирането на културната ценност и стимулирането на културния и исторически туризъм. Дейностите ще се извършват от Регионалния археологически музей - Пловдив.

 

Културният център "Епископска Базилика" в Пловдив беше номиниран в конкурса АРХ ИНОВА 2020 в категория „Обществени сгради - реализации". Проектанти са Ателие DUO + ZOOM Studio, арх. К. Тодоров; Абстракта, арх. M. Крачанова; инж. К. Палазов и ланд. арх. М. Димитрова-Дуйар. Инвеститори са Фондация "Америка за България", Община Пловдив и Министерство на културата.

 

 

ПРОЕКТ ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО

Ланд. арх. Мирела Димитрова-Дуйар

 

Плавно е овладян преходът между нивата в сградата и околното пространство. Площадът плавно се изкачва, като се "плъзва" западно от павилиона с мозайки, за да оформи естествено „белведере" над приемната част на защитното покритие. От тази си част се разкриват перспективи към Стария град, Античния театър, Сахат тепе и Главната пешеходна улица. Между католическия храм и Епископска базилика площадното пространство плавно прелива в тераси с широк декинг, които оформят малък площад пред храма.

 

 

 

 

Запазено е съществуващото урбанистично стълбище, като е допълнено с градски асансьор за 13 човека, даващ възможност за лесен достъп до „Епископската базилика". В непосредствена близост до асансьора на ниво площад е разположено кафене, изцяло ориентирано към площада.

 

 

В източната си част площадът плавно слиза и се влива в съществуващия терен, като оформя детски кът.

 

 

В тази си част пешеходното пространство прелива в богато озеленени площи, изграждайки буфер към бул. „Княгиня Мария Луиза".

 

 

По протежение на двата булеварда са оформени зелени площи със съществуваща и нова висока растителност. В западната част, която е в непосредствена връзка със спирка на обществения транспорт, зелените площи са комбинирани с едроплощни дървени пейки и водни ефекти за освежаване в горещите месеци.

 

 

Осветлението на площада е функция от пешеходните преминавания, като са избрани осветители със съвременен дизайн в унисон с цялостното третиране на пешеходното пространство и с архитектурата на защитното покритие на Епископската базилика. Избрани са светлоизточници с неутрално бяла светлина. Археологията е осветена с топло-бяла светлина. За да се избегне разполагането на голям брой мачти и да се оформят по-широки добре осветени площи, на три места са разположени високи 8 метра мачти, осветяващи по-голяма площ.

 

 

Възстановена е съществуващата велоалея, като е направена връзка с бул. „Цар Борис III Обединител". В пешеходната зона достъпът за автомобили е само за живущите и ползвателите на имотите, намиращи се в непосредствена близост. На площада е забранено паркирането на автомобили, като за тази цел могат да се ползват паркоместата по протежение на двата булеварда. Общата площ на площадното пространство е 8 000 кв. м. 

 

 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА"

Арх. Милена Крачанова

 

Използвана е естествената денивелация на терена за организиране на широко обществено пространство и експониране на археологически обект. Оформена е павилионна структура на новия площад, в която да се експонират вдигнатите от обекта и реставрирани мозайки. Сградата е интегрирана в терена и градската среда, а полуподземното ниво (археология) е обединено и просторно.

 

 

Проектът се подчинява на принципа на разграничаване от оригинала чрез прилагане на съвременни изразни и технически средства. Голямата денивелация и близостта на транспортни връзки на две нива от запад обуславят и формирането по естествен начин на входа към комплекса от тази страна. Организацията на новата сграда следва принципите на античната базилика в посока от запад на изток: открит двор и археология на открито (атриум), приемна част (притвор) и експозиционна част (наос). В приемната част южно от атриума са оформени рецепция и сервизни помещения. В югоизточния край на сградата е оформена многофункционална зона, която е в непосредствена връзка с реставрационното ателие на обекта. На това място се дава възможност за организиране на ателиета и открити уроци. Обзавеждането е преместваемо с цел мултифункционалното използване на пространството.

 

 

В помещенията северно от атриума има зона за сувенири, специализирана литература и туристически материали. От нея се излиза от сградата в атриума на Базиликата, където продължава експозицията на открито. Намерените на място колони са възстановени на оригиналните им места на археологическо ниво.

 

 

От приемната площадка по стъклена пътека, издигната над нивото на мозайките, се минава по цялата дължина на южния кораб. Стъпките на точковите фундаменти на пътеките са изцяло в зоните с липсваща мозайка. Предвидени са и наблюдателни уширения на знаковите места от експозицията. Интервенцията в зоните на археология е сведена до минимум.

 

 

Над презвитерия е развита спираловидна рампа за достъп до първи етаж. Заоблената й форма повтаря тази на абсидата и постепенно отвежда посетителите към етажа, минавайки през зоната за временни и интерактивни експозиции.

 

 

На етажа са експонирани консервираните и реставрирани мозайки от 2-ри период, които са били разкрити при първоначалните археологически дейности през 80-те години на миналия век.

 

 

Тук е организирана и интерактивна експозиция за деца.

 

 

 

За осветление на северния кораб на Базиликата, който е изцяло под земята, са използвани "светлинни комини".

 

 

Фасадата на сградата е от двойно U-стъкло в комбинация със светло-пропусклива топлоизолационна вата, позволяващи ефективна топлоизолация и същевременно равномерно ниво на осветеност в експозицията с естествена светлина без отблясъци и без UV-лъчение. Ограждащите стени имат две функции: укрепване на археологическия изкоп и носеща функция на цялата сграда и площадното пространство. Дългите фасади са изпълнени от конструкция тип "гредо стени", което позволява освобождаване на експозиционното пространство от конструктивни елементи. Цялостното осветление е от енергоспестяващи LED светлоизотчници и с индивидуален контрол на всяко осветително тяло.

 

 

 
още от Новини

още от АРТ