СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Община Сандански предоставя на концесия Градския универсален магазин
 Facebook

Община Сандански предоставя на концесия Градския универсален магазин08.12.2017 / 14:21 - CityBuild.bg

Бъдещият стопанин на сградата ще трябва да я ремонтира и обнови.

 

Сградата се намира в центъра на града и е със застроена площ от 1244 квадратни метра. Постройката е частна общинска собственост. От концесията са изключени мазето на втория сутерен, което е паметник на културата с национално значение и разположените в него разкопки и трафопост.

 

Допълнителен предмет на концесията:

 

- разработване на инвестиционни проекти за основен ремонт, реконструкция и рахабилитация на сградата в съответсвие с изискванията на ЗУТ, Наредба 4 от 21 май 2001 г на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в съответствие с чл. 165 от ЗКН, които да доказват техническата възможност за реализация на инвестиционното намерение;

 

- задължително съгласуване на проектната документация с всички съгласувателни инстанции в съотвествие със ЗУТ, включително с НИНКН съгласно чл. 83 ал. 1 по реда на чл. 84 от ЗКН;

 

- извършване на основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекта на концесията;

 

-  подобряване на енергийните характеристики на обекта на концесията;

 

- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията (асансьори и др.) при екстремни ситуации;

 

- постоянно наблюдение на сградния фонд и съоръжения подлежащи на технически надзор;

 

- подобряване на естетиката на околното пространство и околната среда;

 

- задоволяване на нарастналите нужди на населението и гостите на града от зони за търговия, отдих и спорт;

 

- извършване на строително - ремонтни работи за подобряване на прилежащата инфраструктура.

 

Срокът на концесията е 35 години. Минималният размер на инвестицията е 1 505 000 лева без ДДС за първите три години.

 

Община Сандански прави многократни опити да продаде сградата. Последният търг бе проведен преди две години, като тогава цената на сградата падна до 2,7 милиона лева. Купувачи обаче така и не се явиха.

 

Подробности - тук.

 

 
още от Новини

още от Страната