СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Очаква се експертен съвет да разгледа ОУП на Копривщица
 Facebook

Очаква се експертен съвет да разгледа ОУП на Копривщица03.04.2017 / 12:50 - citybuild.bg

След това Общинският съвет, който отмени решението си относно статута на града, трябва да го одобри.

 

Бизнесменът Радослав Йовков, който искаше да изгради на територията на стадиона спортен и спа комплекс с ТЕЦ и ски лифт до връх "Поп", замрази инвестиционните си намерения, докато обществото „узрее" за тях. Това стана след като в петък Общинският съвет на Копривщица отмени решението си за отпадане на наименованието „архитектурно-исторически резерват" от обсъжданият нов Общ устройствен план.

 

Всъщност, намеренията на бизнесмена за спортен и спа комплекс /без ски лифта/ не нарушават регламентираното строителство в града, тъй като футболното игрище /стадион/ в северната част има нужда от обновяване и поддръжка, казват самите автори на ОУП. Доста по-притеснително е намерението на общината за изграждане на ски писта с резервоари за вода и къмпинг, които ще имат негативно въздействие върху околната среда. Очевидно идеята на Йовков за ски лифт беше обвързана с предлаганата от местната власт писта. За развитие на ски спорта в момента на разработване на ОУП е създадено сдружение „Копривщица ски", съставено от представители на местната общност, бизнеса и администрацията. 

 

Източник: ДЗЗД „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ КОПРИВЩИЦА". Теренът на стадиона, свързан с инвестиционните намерения на Радослав Йовков, и за който е обявена процедура за концесия.

 

Отмяната на решението беше предшествано от коментари от президента, премиера, Министерство на културата, централата на ГЕРБ, отделни политици и граждани, както и от областния управител на София-област, която определи решението като незаконно и върна казуса за ново обсъждане. Според София Торолова не е обосновано и предложението за отпадане на охранителната зона около Копривщица, чиято цел е да защити от презастрояване хълмовете около града. За да бъдат изменени границите й, е необходимо да се спази регламентираният в Закона за културно наследство ред. 

 

 

Преди заседанието в петък председателят на Общинския съвет Рашко Христов заяви, че те не са искали премахване статута на града, а промяна на думите "Архитектурно-исторически резерват", което всъщност се препоръчва и от екипа, изготвил Общия устройствен план.

 

 

Според авторите на ОУП, именно във връзка с юридическата защита на територията е необходимо да се   актуализира статутът на архитектурно-историческия резерват Копривщица като групова архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност „историческо селище" с категория „национално значение". Едно обаче е ПРЕДЛАГАНЕ на такава актуализация в Министерство на културата /което задвижва дълга процедура/, а друго - незаконното решение на Общинския съвет навсякъде в изготвения ОУП думите „Архитектурен исторически резерват" да ОТПАДНАТ. Крайното решение всъщност трябва да вземе Министерски съвет,  който е определил града за архитектурно-исторически резерват през 1971 година.  

 

Според бизнесмена Йовков и общински съветници идеята им не е да се застроява централната градска част, а градът да се развива извън нея. От 30 години поради липсата на възможност за добавяне на нови зони за жилищно строителство хората разделяли дворовете си и строяли вътре. В ОУП не се предвиждали нови зони за такова строителство, тъй като населението намалявало, което било рестриктивно. Освен това в плана било записано, че терените на неработещи производствени предприятия са достатъчни за промишлеността на града, но те били частни.

 

Според авторите на ОУП обаче около 38% от къщите в Копривщица са необитаеми, показателите на жилищния фонд не предполагат такъв тип нови строежи, а в строителните граници на града има незаети урегулирани поземлени имоти с жилищно предназначение, които могат да поемат възникнали нужди /неусвоените терени са около 17 ха (12,5 %), броят на свободни имоти е 271/. През 1987 г. за Копривщица е приет Застроителен и регулационен план (ЗРП) с автор арх. Стефан Беязов, който изпълнява и ролята на Общ устройствен план, в който като териториален резерв за бъдещо нарастване на града са определени земи в южната част по направлението Копривщица-Стрелча - квартал 120. В него обаче няма реализирано нито едно инвестиционно намерение. Според кмета проблемът бил 15-годишен спор с едно семейство. Нереализирана е и паркова зона в източна посока, непосредствено над регулационните граници на града.

 

Резервите, които притежава територията като степен на усвоеност и липсата на значими промишлени предприятия са значителни и позволяват развитие на нови икономически дейности, без да се търси развитие на „зелено", казват още авторите на новия ОУП. Бившето военно поделение в местността „Зайковото" например, чиято собственост е предоставена на общината от Министерство на отбраната, е предложено за обновяване и възстановяване на функциите му за складово-производствени дейности. А терените на бившия Приборостроителен комбинат, стопанския двор и мандрата „Дядо Либен"могат да задоволят териториалните потребности от бъдеще развитие.

 

Инвестиционните намерения на Радослав Йовков засега „остават във фризера", но местната власт има планове за изграждане на ски писта и зона за отдих с къмпинг на общински имот на около 3.5 км югоизточно от града в местността "Крива река", което можело да се реализира чрез публично-частно партньорство. Идеята за пистата е тя да се ползва целогодишно и за целта е предвидено изграждането на два резервоара с вода, от които ще се прави изкуствен сняг през летните месеци.

 

Северната (долна) част на терена, предвиден за УЗ „Ски-писта", заета предимно от насаждение на бял бор 

 

Освен редица други негативни въздействия върху околната среда /животински и растителни видове и засушаване на почвата/ според доклад на ДЗЗД „Градско планиране Копривщица" планираните ски писта, къмпинг и резервоари биха унищожили предимно основна част от гнездовото и ловно местообитание на гнездящата в близост двойка орли, а значително негативно въздействие се очаква и върху колонията и местообитанието на лалугера. Затова се предлага отпадане на инвестиционното наерение.

 

Находища на лалугер (Spermophilus citellus) (жълти маркери) в устройствени зони „къмпинг" (кафеникав полигон) и „ски-писта" (зелен полигон) в местността Крива река 

 

Спортната инфраструктура в Копривщица  не е развита. Тя е представена предимно от Крайречен парк „Тополница" по протежение на едноименната река, в който има цветни градини, детски площадки, развлекателни и спортни съоръжения. Копривщица има и аквапарк, финансиран от ПРСР, който представлява многофункционален басейн с плувен тракт, водни атракции, водна пързалка и детски басейни, със затревено плажно пространство около него, обслужваща сграда, душове и паркинг за автомобили, велосипеди и мотоциклети.

 

Зона за отдих и спорт е предвидена в новия ОУП - чрез отчуждаване на частен терен за устройване на парк в местността „Баркиш" /в регулационните граници на града - поземлен имот с идентификатор 38558.3.282./, позволяващ отдих и рекреация по протежението на един от новопредвидените културно-познавателни маршрути. Около р. Тополница ще бъдат доизградени основните линейни елементи на парковата среда и на спорта, казват още авторите на новия ОУП.

 

Предстои Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика да разгледа Общия устройствен план (ОУП) на общината, а общинският съвет да го одобри.

 

Междувременно пожар край Копривщица продължи да поддържа вниманието към града през почивните дни. В събота в 14:42 часа в РДПБЗН-София е съобщено за горски низов пожар в община Копривщица, местност „Русаковото" и местност „Левчето". Горските масиви са собственост на ДГС-Пирдоп и община Копривщица. На мястото е изпратен екип на РУПБЗН-Копривщица с 1 „УАЗ" 469 и 7 служители личен състав. За погасяването на пожара е оказана помощ от ДГС - 5 служители с 3 високо проходими автомобила. Унищожени са 76 дка иглолистна гора, 96 дка широколистна гора и 100 дка лесонепригодни площи. Спасени са 100 дка смесена гора. Причината за пожара е умисъл.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано