СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Правят геодезическо заснемане на строежа в местността „Алепу“
 Facebook

Правят геодезическо заснемане на строежа в местността „Алепу“18.06.2020 / 15:16 - CityBuild.bg

Министърът на регионалното развитие информира за резултати от проверката на ДНСК, поискана от Върховната административна прокуратура.

 

 

Проверката, извършена от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), показвала следното:

 

2006 година

 

На 5 юни 2006г. кметът на Созопол одобрява промяна на предназначението на земеделска земя с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди. Имотът се намира между два собствени на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ" АД и е отразен като друга територия с нестопанска цел, собственост на община Созопол. След това чрез допълнение в ПУП имотът е включен в регулационните граници на собствените на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ" АД имоти.

 

2007 година

 

РИОСВ-Бургас одобрява предложението за изграждане на ваканционно селище. Министерство на земеделието и продоволствието - Областна дирекция „Земеделие и гори"-Бургас, променя предназначението на земеделските земи в неземеделски, като са утвърдени площадки и трасета за проектиране. Така 29 171 кв. м неполивна земеделска земя от пета категория променя предназначението си за изграждане на жилищна сграда - апартаментен тип. Същата година община Созопол частично променя ПУП-ПРЗ за въпросните имоти, със ситуиране на нови застроителни обеми за изграждане на ваканционно селище.

 

2017-2018 година

 

„Геозащита" ЕООД-Варна регистрира в района на имотите активно свлачище, а МРРБ дава предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности. Басейнова дирекция „Черноморски район" дава становище, че инвестиционното предложение е допустимо при определени условия. На 29 декември РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционното предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж", а след около година - на 10 септември 2018г., главният архитект на община Созопол издава разрешение за строеж*.

 

2019 година

 

В началото на миналата година обаче РДНСК-Бургас установи нарушения и пропуски при издадените строителни книжа и разрешение за етапното строителство и даде предписания разрешението за строеж да се допълни с цел разграничаване на етапността. Строежът на втория етап (ваканционно селище) беше спрян на 14 февруари, след което на 1 март е допълнено разрешението за строеж така: първи етап - „Укрепване на свлачище" с одобрен инвестиционен проект на 10.09.2018 г.; втори етап - „Курортен комплекс", като първо се изпълнят геозащитните мерки и дейности по укрепване на свлачището и се отчете ефектът от изпълнението им.

 

2020 година

 

Първият етап от строежа за укрепване на свлачището е въведен в експлоатация с разрешение от 13 февруари тази година. Според ДНСК спирането на строителството на втория етап се спазва.

 

*Бел. ред.: Според прокуратурата обаче, още на 26 февруари 2018г. главния архитект на община Созопол е издал разрешение за строеж само за „укрепване на свлачище", а тъй като влязлото вече в сила разрешение за строеж (на 27 септември 2018г.) не подлежи на отмяна, ВАП заключи преди дни, че всяко следващо такова, засягащо същия поземлен имот и участници в административното, е нищожно. Затова Окръжна прокуратура-Бургас внесе в Административния съд-Бургас искане да се обяви за нищожно второто разрешение за етапно строителство от 10 септември 2018г., като се спре и изпълнението на разрешението за строеж.

 

В момента по разпореждане на МРРБ Агенцията по геодезия, картография и кадастър прави геодезическо заснемане за установяване на обстоятелства, изготвяне на скици, обяснителни записки и доклад, поискан от Върховната административна прокуратура.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано