СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Предстоят обществените обсъждания за устройствен план на Борисовата градина
 Facebook

Предстоят обществените обсъждания за устройствен план на Борисовата градина13.05.2019 / 18:00 - CityBuild.bg

Сега е моментът да разгледате проекта.

 

 

Ново застрояване се предвижда единствено в зоната между Розариума и ул. „Драган Цанков". Предвидената сграда е с кота корниз максимум 10 м и ограничителни линии на застрояване. Сградата е предназначена за музей „Зелената памет на София", в която може да се да се помещава и парковата администрация.

 

В ПУП е предвидена възможност по архивни данни да се възстановят изчезналите три сгради на Климатичното училище. Плановата композиция може да се реконструира. Допуска се изграждане на детски площадки.

 

 

Предвиден е ремонт на Стадион „Юнак" (зимната пързалка „Дружба"), с който да се възстанови оригиналният му облик /на снимката долу вляво/.

 

 

За Лятната читалня се предвижда възстановяване по автентични данни като преместваем обект на павилиона за книги.

 

 

Предвижда се връщане на оригиналното му място на т.нар. Горски дом (дърворезбована архитектурна композиция) към ул. „Незабравка".

 

 

Допуска се реконструкция на сграда срещу подхода към ресторант „Ловен дом" за нуждите на база за конна езда без промяна на параметрите. Предвидена е ремонт на тоалетна в близост до Братската могила и преустройство на сграда до съществуващата конна база за полуподземна тоалетна

 

 

За езерото „Ариана" е прието, че от особена важност е възстановяване по архивни данни на оригиналния облик на бирарията, в която следва да се предлага основно бира. По-късните намеси от 80-те години са приети за допустими - музикален фонтан със светомузика. Използването на дъното на езерото за зимна пързалка е допустимо. Не се допуска разполагането на преместваеми съоръжени в частта към Орлов мост. Ресторантът към Националния стадион се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва лятно време за открито кафене. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални цветове - бяло, нюанси на охра, зелено. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

 

 

За „Трите Дансинга" (Маймунарника) се предвижда възстановяване на плановата композиция от три кръгли танцувални площадки с различен диаметър, които към момента са съхранени на терена. ПУП предлага отстраняване на всички останали съществуващи преместваеми обекти и съоръжения. Допуска се изграждане на естрада, както и поставяне на преместваеми обекти, но по индивидуални проекти, синхронизирани с резерватната стилистика и тематика. Не се допуска продажба на високоалкохолни напитки. Не се допуска поставяне на рекламни елементи. Възстановява се тоалетната, като подходът към нея се решава с настилка от естествени плочи със затревена фуга.

 

 

За Националния стадион „Васил Левски" и за Комплекс „Българска армия" се допуска модернизация на стадиона чрез частично покриване на трибуните с леки подвижни козирки. Не се допуска изграждане на нови и разширяване на съществуващите спортни игрища, внасяне на нови архитектурни обеми и съоръжения, както и промяна в параметрите на застрояване.

 

 

Лятна къпалня „Мария Луиза" - определяне като обект със самостоятелна висока културна значимост, за който е необходимо да се определи самостоятелна превантивна устройствена защита в рамките на охранителната зона на резервата. 

 

 

Телевизионна кула - ПУП предвижда търсене на възможност за широк обществен достъп до изгледна площадка в сградата на телевизионната кула.

 

 

Център за спорт и култура „Пионер" - ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, който ще поеме и част от спортните съоръжения на Спортна София. Участък от жп линия - предвижда се съхраняване на участъка от жп линията, който да бъде използван за атракцион.

 

 

 Планова композиция

 

В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова композиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите

 

 

 

Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или преместени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. "Драган Цанков". По отношение на растителността за преобладаващата част от територията се предвижда консервация на обемно-пространствената характеристика.

 

Много съществен момент е възстановяването на Японския кът и Алпинеума. За лесопарковите насаждения е предвидено ландшафтно формиране чрез извършване на горскостопански мероприятия по лесоустройствен проект. Целта е осигуряване на оптимална структура на насажденията, осигуряване на растежен простор, увеличаване на полузакритите и полуоткритите пространства, както и оформяне на открити пространства.

 

Алеи и алейни настилки

 

По отношение на настилките е предвидено спазване на оригиналната концепция, според която алеите се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. "Яворов" се допуска вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия, а за лесопарковите участъци - водопропусклива настилка.

 

 

Парково обзавеждане

 

За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички елементи са синхронизирани като стилова принадлежност, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика. За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е по-опростено от естествени материали.

 

 

Транспорт и комуникации

 

Метростанция „Стадион „Васил Левски" - ПУП предвижда изграждането на подземен пешеходен подлез към пешеходния тротоар пред сградата на Строителния техникум. По този начин ще се осигури безпрепятствено преминаване най-вече за учениците, при избягване на натоварения автомобилен трафик.

 

Предложено е, доколкото е възможно, да се осигурят известен брой места за паркиране при основните подходи към парка, без да се навлиза в парковата територия. При кръстовището на бул. "Др. Цанков" и ул. „Кирил Видински в под асфалтов терен на сегашната автокъща „Капитолия" и при съседния „технически" тунел за обслужване на Метрополитена е предвиден подземен гараж за 420 коли, подобно на вече изградения паркинг при МС „Стадион Васил Левски" (3 нива по 60 коли или общо 180 коли). Осигурена е двупосочна пътна рампа за „вход-изход" и еднопосочна такава за изход.

 

Предложен е и наземен уличен паркинг при бул „Драган Цанков" за 104 коли в сервитута на старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство срещу тенис кортовете. При старата гара „Пионер" с подходи от ул. "Никола Габровски" е предложен подземен гараж за 340 леки коли за обслужване на зоната и бъдещото „атракционно" влакче. Има и наземен такъв за 40 леки коли, с подход от бул."Симеоновско шосе".

 

По принцип двупосочните велоалеи са предвидени с габарит от 2.50 м, а еднопосочните - с габарит 1-1.50 м. Към тях се предвиждат велогардероби и велостоянки за обслужване на велосипедистите. Пресичанията на новите велотрасета с трасетата от уличната мрежа следва да се осигурят от гледна точка организация и безопасност на движението съгласно нормативните изисквания за такъв род обекти. Връзките между отделните части на парка, разделени от транспортни алеи, се осъществяват чрез пешеходни подлези и надлези.

 

Материалите относно проекта за ПУП на Борисова градина, възложен за изпълнение на "Ковачев архитекти" ООД по поръчка на Столична община, може да видите тук. Предстои обществено обсъждане и за трите райони администрации - "Средец", "Лозенец" и "Изгрев", върху чиято територия е разположен паркът.

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано