СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Предвиждат промени в Наредба №2
 Facebook

Предвиждат промени в Наредба №210.08.2017 / 18:00 - citybuild.bg

Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от 4-а и 5-та категория ще се издава от органа, който е издал и разрешението за строеж за тях.

 

Чрез промените нормативният документ трябва да отговори на последните промени в Закона за устройство на територията. С тях се прецизират и действащите разпоредби за условията и реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията, независимо от източника на тяхното финансиране. Те се отнасят за строежи от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията. Такива са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване и други.

 

Проектонаредбата предвижда още удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искане за такова, след проверка на документите. В същия срок може да бъде отказано издаване на удостоверение с мотивиран писмен отказ в случай на неизпълнение на необходимите изисквания, както и когато не е упражняван строителен надзор или такъв е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано лице.

 

По преценка компетентният орган може да направи проверка на място, за която се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа.

 

Предложенията за промяна на наредбата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове", на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации.

 

 
още от Новини

още от Страната