СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Прекратява се процедурата за концесия на летище Пловдив
 Facebook

Прекратява се процедурата за концесия на летище Пловдив10.10.2018 / 17:42 - CityBuild.bg

Целта е тя да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.

 

Процедурата е открита с решение на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Той е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия - Обединение (Консорциум) между „Хайнан" и „Пловдив Еърпорт Инвест". Класираният на първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор. Процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите.

 

Законът за концесиите (отм.) поставя в оперативната самостоятелност на концедента (Министерския съвет) да реши дали да предложи на класирания на второ място участник в процедурата, да сключи концесионния договор. Налице обаче е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място, както следва:

 

1.1. размер на инвестициите:

 

1.1.1. класиран на първо място участник - Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, за срока на концесията - инвестиции в размер на 79 083 000 евро (седемдесет и девет милиона, осемдесет и три хиляди евро) без ДДС;

 

1.1.2. класиран на второ място участник - Консорциум Летище Пловдив, за срока на концесията - инвестиции в размер 65 513 475 евро (шестдесет и пет милиона петстотин и тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет евро) без ДДС;

 

1.2. размер на концесионното плащане:

 

1.2.1. класиран на първо място участник - Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест: фиксирана част на годишните концесионни плащания - 600 000 (шестстотин хиляди) лева, без ДДС

 

1.2.2. класиран на второ място участник: Консорциум Летище Пловдив: фиксирана част на годишните концесионни плащания - 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, без ДДС,

 

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.

 

Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на договора. Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията, казват от МС.

 

 
още от Новини

още от Страната