СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Прекратиха поръчка на „Пристанищна инфраструктура“-Бургас по искане на КАБ
 Facebook

Прекратиха поръчка на „Пристанищна инфраструктура“-Бургас по искане на КАБ12.03.2019 / 13:26 - CityBuild.bg

Това е поредното обжалване на некоректни обществени поръчки от страна на Камарата на архитектите.

 

 

Част от постигнатите добри резултати на Камарата на архитектите са обжалваните голям брой некоректни обществени поръчки. В края на февруари по сигнал на КАБ е прекратена обществена поръчка на ДП „Пристанищна инфраструктура"-Бургас за работен проект заСвободна зона за публични дейности" с цел изготвяне на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение. Камарата е уведомена за неприемливи условия от свои членове и е сезирала Министерство на транспорта, МРРБ, Агенция за държавен финасов контрол и Агенция за обществени поръчки. В резултат възложителят прекрати поръчката, като се съобрази с изложените от Kамарата аргументи.

 

Една от другите обжалвани от КАБ поръчки е проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на ул. „Монтевидео" № 21 и ул. „Народно хоро" 89б в София. Камарата поиска временна мярка „спиране на процедурата". Офертите са отворени на 7 март, но все още не са обявени официално.

 

КАБ подаде сигнал и за обществена поръчка с кратък срок за изпълнение за проекти за конструктивно укрепване и енергийна ефективност на сграда със столова, библиотека и компютърни кабинети и на работилница в 83-о основно училище „Елин Пелин" в Панчарево.  Почти едновременно със сигнала за процедурата в Панчарево, КАБ сигнализира и за друга оферта на фирма с нереален срок - дружество е предложило да проектира за 2 дни реконструкция, ремонт и оборудване на детска градина „Еделвайс" в село Брезница по обществена поръчка на община Гоце Делчев. 

 

Камарата на архитектите изпрати сигнал и за това, че Община Златоград публикува обява за оферти за проекти за енергийна ефективност и обновяване на 44 многофамилни жилищни сгради по ОПРР за максимум 10 дни. Цената е общо 64 612,64 лв. без ДДС за всички обекти или средно по 1468 лв. на сграда. Общината обаче използва реда за обявяване чрез събиране на оферти, който я пази от обжалване пред КЗК.

 

Камарата на архитектите в България подаде сигнал за нередности и в две обществени поръчки, обявени от община Сливница. И в двете общината е определила срок до 5 дни за изготвяне на пълен технически проект, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Нещо повече - предимство получават участниците в конкурса, предложили още по-кратък срок. Срокът за подаване на оферти в двете обществени поръчки беше в рамките на 7 и 8 дни. Едната поръчка е за обновяване на Централния площад на Сливница, а другата - за реконструкция и оборудване на сградата на община Сливница. Изпълнителите са избрани.

 

Един от най-впечатляващите случаи е от Община Девин, която обяви обществена поръчка със срок за проектиране 1 ден!

 

Според председателя на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Борислав Игнатов е крайно време практиката с кратките срокове да бъде прекратена, защото тя не позволява да бъдат направени качествени проекти, ако се спазват стандартите на архитектурната професия. Кратките срокове навеждат на мисълта, че или проектите вече са готови, или целта е „да се отбие номерът", за да бъдат усвоени едни пари, или че става дума за недопустими невежество и безхаберие. И в трите случая общественият интерес и честта на професията са ощетени, подчертава арх. Игнатов. 


В сигнала до надзорните агенции юристите на Камарата посочват, че нереалният срок на поръчките е дискриминационен и ограничава свободната конкуренция, защото стеснява кръга от участници в конкурса. Камарата има задължителна Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Условията на общините често противоречат на тази методика и подтикват членовете на Камарата да я нарушат, а за това те носят дисциплинарна отговорност.


Според арх. Игнатов конфликтът е заложен в Закона за обществените поръчки, в който липсват ограничителни разумни срокове и логиката на законодателя се разминава с логиката на добрата практика. Некачествените проекти се превръщат в лоша архитектурна среда, която поставя в риск живота и здравето на хората, предупреждава председателят на Камарата на архитектите.


В отговор до КАБ Агенцията за обществени поръчки подчертава, че обсъжда мерки за предотвратяване на незаконосъобразните практики. Агенцията признава, че има нарушения и сигналите за тях са зачестили. Моделът на действие е почти идентичен - общините и фирмите злоупотребяват с невъзможно кратки срокове за проектиране. При част от поръчките нарушенията са на фирмите-кандидати. При друга част порочната практика е заложена от общината-възложител.


Камарата на архитектите вече няколко пъти заяви, че внимателно ще наблюдава всички обществени поръчки за проектиране и юристите й ще сигнализират националните и европейските институции за всяко установено нарушение. Целта е членовете на КАБ да работят в прозрачна конкурентна среда и да създават качествени проекти. От това зависят честта на професията и доброто име на всеки архитект.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от Страната