СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Преустройват кино "Младост" в Нова Загора в спортна зала
 Facebook

Преустройват кино "Младост" в Нова Загора в спортна зала22.02.2013 / 11:29 - citybuild.bg

Визуализацията на многофункционалната спортна зала е завършена, съобщиха от общината.

 

 

Цялата проектна документация е предадена на Община Нова Загора от архитектите на Студио АТМ. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител

 

Основни цели на проекта:

 

Основната цел на проекта е чрез преустройство на кинослаона в многофункционална спортна зала да се оползотвори пълния капацитет и възможности на съществуващата сграда. В градоустроиствено отношение реконструкцията не предвижда съществени промени. Предвижда се киносалонът да се преустрои в многофункционална спортна зала, а административната част - в тренировъчен център със зали и администрация.  

 

Проектът предвижда премахване на съществуващото покривно покритие и изграждане на нова градска художествена галерия с лека метална конструкция и панорамно остъкляване към площада на града. Достъпът до галерията ще се осъществи през самостоятелния вход на администрацията.

 

2. Функционални характеристики на проектното предложение:

 

Проектното предложение за реконструкция следва основните функционални и композиционни характеристики на съществуващата сграда. Тя остава „условно разделена" на две части - административна и зална част.

 

2.1. Зална част :


Залната част обхваща киносалона, фоайето и обслужващите ги помещения, които биват реконструирани с цел поемане на новата функция - многофункционална спортна зала. Главния вход, фоайето и спортната зала са разположени в ос Изток-Запад. Фоайето е разположено напречно на оста, а залата е разположена надлъжно.

 

Достъпът до залата става през фоайето, разположено под администартивната част. От западната му част се намира вестибюлът с касата за билети към главния вход. От изток фойаето граничи със залата. Достъпът към нея се осъществява през две двойни врати, разположени от двете страни на залата. Към фоайето са разположени гардероб, медицински кабинет и тоалетни за посетители. От север фоайето граничи с кафене със „спортна насоченост". То е свързано с фоайето посредством стъклена витрина. Кафето има директен достъп от западната фасада, което позволява самостоятелна работа на заведението.  

 

В залата ще бъде премахнат амфитеатрлани под на киното и ще бъде изградена нова хоризонтална бетонна плоча на кота -1,20 м. Светлият размер на игралното поле е 15,74Х23,20 м. при светла височина 8,40 м. Това позволява провеждането на регионални турнири по волейбол и бадминтон. На игралното поле могат да бъдат провеждани широк спектър от тренировъчни занимания, включващи следните спортове: волейбол, бадминтон, тенис, баскетбол и други.

 

От западната страна (непосредствено до входовете от фоаето) в съществуващата ложа са разположени трибуни със 76 места в самостоятелни седалки. От източната страна (на мястото на киносцената) са разположени трибуни с приблизително 90 места на общи пейки. От запад на ниво +4,16 е разположена „ВИП ложа" с достъп от администрацията на мястото на стаята за киномашини. Евакуацията на залата става през изходи към фоаето и към терена.Към залата има обособен „склад за спортно оборудване" на две нива.

 

Складът е разположен на мястото на техническото помещение в североизточната част. От южната страна на залата е разположен блокът със съблекалните. Той е разделен на съблекални за два отбора. Съблекалните са със собствен вход от южната фасада на мястото на изходите от кинозалата. В съседство със тях е разположен запазващият се „Клуб на диабетика", които е със самостоятелен вход от южната фасада.

 

 

2.2.   Етажна част:

 

Етажната част включва първия и втория етаж над фоайето. Те са със самостоятелен вход от южната фасада и стълбище, водещо нагоре. До стълбището следва да се изгради асансьор за достъп на хора с намалена подвижност.

 

Проектът предвижда на първия етаж да бъде обособена тренировъчна част с три зали за тренировки и общи съблеклални и тоалетни. Директно от стълбището на първия етаж е достапът към „ВИП ложата", гледаща към спортната зала. Терасата към стълбището ще бъде покрита и стъклена и ще се използва за игрална зала.

 

На втория етаж се предвижда разполагането на кабинети на администрацията и треньорите на отделните спортове.

 

 

2.3. Покривна галерия:

 

Проектът предвижда изграждането на покривна галерия над етажната част. За целта съществуващият покрив ще бъде премахнат и на негово място ще бъде изградена стоманена конструкция. Достъпът до галерията ще се осъществява през стълбищната клетка и асансьора на етажната част. Предвижда се изграждането на евакуационно стълбище на северната фасада. В галерията се предвижда да бъде поместена градска художествена галерия и галерия за модерно изкуство.

 

3. Архитектурни решения на проектното предложение:

 

Проектът предвижда запазване на архитектурния облик на съществуващата сграда и освежаването му чрез подмяна на фасадната мазилка и нова дограма. Всички нови части ще бъдат с подчертано модерна визия и ще се съчетават със старата сграда на „принципа на контраста". Двата скатни покрива ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъде изградена стоманена конструкция с цилиндрична форма. Покритието ще бъде от цилиндрично огъната профилирана ламарина на „послоен монтаж". Терасата над съблекалните ще бъде остъклена и ще се използва за игрална зала за тенис на маса и дартс. Пред главния вход и южните входове (на етажната част и блока за съблекални) ще бъдат изградени нови козирки от стоманена конструкция, стъкло и перфорирана ламарина. Целта на южната козирка е да подчертае новата функция на южните входове - за достъп до галерията, тренировъчната част и администрацията.

 

 

4. Прилежащо пространство:

 

В рамките на проекта се предвижда и рехабилитация и освежаване на околното пространство във връзка реконструкцията на залата. Всички осветителни тела ще бъдат подменени и ще дъдат разположени нови пейки, кошчета и други елемнти на градския дизайн. Тревните пространства ще останат в същата конфигурация, но нивото им ще бъде понижено до нивото на терена. В архитектурно отношение ще се търси подчертаване на главния вход и южните входове.

 

Паркирането ще бъде решено в зоната на съществуващия паркинг по ул. "Сан Стефано", като за целта ще бъде подмена настилката и ще бъде разширен паркингът на север с 5 места. Ще бъде поставена нова маркировка и ограничаващи елементи. Спортната зала е със застроена площ 470 кв.м. и 166 места за зрители. Следователно нормативно необходимите места за паркиране са 20 бр. При възможност - за 32 места по паркинга на ул. "Сан Стефано".

 

Източник: Студио АТМ

 

 
още от Новини

още от Страната