СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
ЕТЕМ приключва проект „Интегрирана програма за специфични обучения“
 Facebook

ЕТЕМ приключва проект „Интегрирана програма за специфични обучения“11.06.2019 / 14:30 - CityBuild.bg

Той подобрява качеството на работната сила и създава условия за устойчива заетост в компанията.

 

 

В началото на юли „ЕТЕМ България" ЕАД ще приключи успешно важен вътрешен проект за повишаване на производителността на труда и адаптивността на служителите в компанията. Проектът е финансиран от Европейския съюз и предоставя възможност за специфични за компанията и работните процеси обучения, които от своя страна да създадат условия за устойчива заетост.

 

В България липсата на подготвени кадри продължава да е сред водещите проблеми в различните индустрии. Затова инвестирането в професионалната квалификация на служители и тяхното кариерно развитие са сред основните приоритети на компанията, заложени и в стратегията й за развитие на пазара. „ЕТЕМ България" ЕАД не спира да развива своята политика за обучение на своите кадри, съобразено с конкретните потребности на различните длъжности в производството. Това от една страна гарантира по-високо качество на предлаганите продукти, а от друга - води до създаването на качествени и устойчиви работни места.

 

Сред основните цели, които си постави проектът „Интегрирана програма за специфични обучения в ЕТЕМ България ЕАД", е предоставянето на устойчиви и качествени възможности за кариерно развитие и продължаващо обучение на 125 служители на компанията, заети в основните организационни и производствени процеси. Успешната реализация на проекта дава добра професионална база за създаването на качествена и дълготрайна заетост в компанията. Това от своя страна спомага за постигането на висока конкурентоспособност на дружествотов условията на глобална конкуренция.

 

За целите на проекта са разработени и приложени специални обучения, съобразени с реалните потребности на работните процеси, места и  изисквания на работодателя в различни области.  Сред проведените обучения съществено място заема това по „Бизнес развитие", което цели да подобри управлението на бизнес процесите в компанията и развитието на уменията на служителите в областта на бизнес планирането и бизнес развитието в динамична икономическа среда.

 

Важна част от проекта са езиковите обучения на 80 служителя в областта на английски, гръцки и немски език, които са съществени за подобряване на комуникативните умения на служителите в среда на общуване с чуждестранни партньори, колеги и клиенти. По проекта са проведени производствени обучения - „Производствено планиране", „Производствена електропневматика" и „Програмируеми контролери" за адаптиране, надграждане и развитие на специфичните умения на служителите в силно иновативна и динамична производствена среда с висока добавена стойност.

 

Проектът „Интегрирана програма за специфични обучения в „ЕТЕМ България" ЕАД" спомага съществено за подобряването на качеството на работната сила и създаването на условия на устойчива заетост на служителите на компанията. Той е финансиран с помощта на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.022-0114-С01.

 

 
още от Новини

още от Баш майстор