СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Против нова сграда на ул. "Кузман Шапкарев" 3 е кметът на р. "Средец" в София
 Facebook

Против нова сграда на ул. "Кузман Шапкарев" 3 е кметът на р. "Средец" в София21.03.2019 / 09:30 - CityBuild.bg

Становището заедно с възражения на граждани и организации ще бъдат изпратени до НАГ.

 

 

Предвид широкия обществен интерес и постъпили голям брой възражения от заинтересованите лица и организации във връзка със сградата на ул. "Кузман Шапкарев" 3, кметът на район "Средец" Мария Ачкова подчертава:

 

1.  С промяната на ПУП "за офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост" се променят разположението, конфигурацията и етажността на застрояване. Предвидените нови две нива подземни гаражи заемат цялата площ, а етажността се завишава от 6 на 8 етажа. Според Ачкова появата на ново високо строителство може да окаже негативно влияние върху историческият облик на зоната, транспортната достъпност, възможността за експониране на археологическите артефакти. Ще се увеличи замърсяването на въздуха по време на строителство и последващото увеличаване на автомобилния трафик. Множеството нови обекти в сградите ще генерират голямо количество битови отпадъци, което ще усложни сметосъбирането и сметоизвозването.

 

2. Част от собствеността на фирма „ТУЛЕКС" ЕООД върху имота се оспорва от Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България". Внесено е възражение от Сдружението с искане за спиране на административното производство до приключване на спора за собствеността. Към датата на подаване на възражението все още няма произнасяне по допускане на касационното обжалване пред ВКА.

 

3. Проектът не е окомплектован и оформен графично съгласно изискванията на ЗУТ и съответно не е доказано дали са спазени устройствените параметри и изискуемите отстояния. Новото предложение не отразява регулацията и застрояването във връзка с влязло в сила решение на ВАС от 26.04.2018. От представените силуети не е доказана кота корниз. Приложеното към проекта „Заснемане на дървесна растителност" не е придружено от Експертна оценка на съществуващата растителност и Район „Средец" не може да изкаже становище относно съществуващите седем дървета.

 

4. Имотът попада във Втора защитена зона на Археологически резерват "Антична Сердика и Средновековен Средец" с категория „национално значение". Предписано е пълно спасително археологическо проучване в границите на имота преди извършване на всякакви строителни дейности. Целесъобразно е да се приложи и становище на Регионалния исторически музей във връзка с документираната информация за археологическа структура близо до Гробницата на ул. „Ген. Й. В. Гурко" 13. Мария Ачкова предлага одобряването на подземно строителство да бъде предшествано от експертно обсъждане, оценка и стратегия.

 

5. Зоната е с голяма концентрация на единични недвижими културни ценности (НКЦ) с категория „местно значение", „ансамблово значение", „за сведение" и Групови недвижими културни ценности. Това дава достатъчно аргументи да се защитят силуетите по улиците „Кузман Шапкарев", „Ген. Й. В. Гурко" и „Иван Вазов".

 

Припомняме, че възстановяване статута на къщата на ул. „Кузман Шапкарев“ 3 поиска кметът Йорданка Фандъкова от министъра на културата. Къщата е била декларирана като архитектурна културна ценност до 2008 г., когато статутът й е свален. "Категоричното ми мнение е, че тя притежава всички качества да е паметник на културата, заедно с другите запазени стари сгради, които формират облика на площада около Народния театър „Иван Вазов“. Намерението на собствениците на къщата да изградят нова 8-етажна сграда ще промени чувствително целия квартал", казва още Йорданка Фандъкова. Сградата на ул. „Кузман Шапкарев“ 3 е построена през 1924 г. по проект на арх. Ст. Атанасов.

 

 
още от Новини

още от София