СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Реконструкцията на ст. "Българска армия" има "зелена светлина" от правителството
 Facebook

Реконструкцията на ст. "Българска армия" има "зелена светлина" от правителството23.10.2019 / 12:51 - CityBuild.bg

Министерския съвет одобри създаване на дружество "Спортни имоти "Българска армия" АД.

 

Създаването на съвместно дружество с “Арена ЦСКА” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е “Професионален футболен клуб ЦСКА” ЕАД, ще позволи реализирането на инвестиционни проекти. Новосъздаденото дружество ще носи името “Спортни имоти "Българска армия” АД с предмет на дейност инвестиране, реновиране и модернизация на спортен комплекс “Българска армия”.

 

Двете дружества съучредители в „Сердика спортни имоти” ЕАД ще притежават по 50% от акциите. Това защитава в максимална степен интересите на държавата. Всички решения в Общото събрание на новото търговско дружество ще бъдат взимани с пълно единодушие. Всички решения на Съвета на директорите на новото търговско дружество ще бъдат взимани само при участие на лицето-представител, посочено и предложено от „Сердика спортни имоти” ЕАД. Последното има пълно и безусловно право на дивидент срещу притежавания дял акции от новото търговско дружество, които ще бъдат реализирани от експлоатацията на реновираните в кратък срок съоръжения.

 

Новосформираното дружество „Спортни имоти Българска армия“ АД се предвижда да бъде с едностепенна система на управление и с капитал, равняващ се на паричната и непаричната вноска. „Сердика спортни имоти“ ЕАД ще участва в капитала с апортна вноска в индикативен размер на 22 000 000 лева, като точната сума ще бъде определена след оценка по съответния ред. Съучредителят „Арена ЦСКА“ ЕООД ще участва с парична вноска в същия размер.

 

С осъществяването на проекта ще се изпълнят и целите, залегнали в Приоритет 60 „Цялостна реформа на българския спорт - за насърчаване укрепването на здравето и физическата активност, практикуването на спорт и развитие на спорта за високи постижения“ от Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. Реализирането на проекта ще осигури оптимални условия за играчите, длъжностните лица и телевизионните оператори, за да могат те да осъществяват, наблюдават и предават футболните срещи без затруднения. Целта на проекта е да се намери дългосрочно решение за осигуряване на модерно съоръжение, отговарящо на съвременните изисквания за упражняване на спорт.

 

 

В средата на септември стана ясно, че подготовката за реконструкция на ст. „Българска армия“ може да започне, след като главният архитект на София издаде виза за проектиране на дружество „Сердика спортни имоти“ ЕАД. Тя не допуска намалени разстояния към съседни имоти или сгради, включително през улица. Визата, както и самият инвестиционен проект, трябва да бъдат съгласувани с Министерството на културата, тъй като стадион „Българска армия" попада в обхвата на охранителна зона на резервата „Борисова градина", за която предстои да бъде приет нов Подробен устройствен план. По-рано във връзка със спортните имоти в парка министърът подчерта, че няма да има разширяване на обектите извън сегашната им територия.

 

 
още от Новини

още от София