СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Ще ремонтират сградата за нуждите на Административния съд във Велико Търново
 Facebook

Ще ремонтират сградата за нуждите на Административния съд във Велико Търново17.07.2017 / 15:28 - citybuild.bg

Обществената поръчка е първата реална стъпка за отстраняване на дългогодишния сграден проблем.

 

Десет години след създаването на Административен съд Велико Търново и пет години след закупуване на сграда за целите на дейността му, има надежда за разрешаване на основния проблем на съдебната институция – този със сградния фонд. Липсата на адекватна съдебна палата принуждава магистратите и съдебните служители от едно от петте най-големи административни съдилища в страната вече цяло десетилетие да работят при неподходящи условия. Помещенията, в които са настанени над 40 съдии и съдебни служители, се намират в централната част на старата столица, но са заобиколени от ровове и буйна растителност, поради което достъпът не само на работещите там, а и на гражданите, и страните по делата е труден и дори предизвикателен.

 

Ограничената площ, с която разполага Административен съд Велико Търново, позволява обособяването едва на две малки заседателни зали. В коридора е изнесен информационен център и регистратура, а специализирана стая за адвокати няма. Някои от работните кабинети се споделят от шест и повече души.

 

След като управлението и стопанисването на недвижимите имоти на съдебната власт беше прехвърлено от Министерството на правосъдието на Висшия съдебен съвет, на 07.07.2017 г. е обявена обществена поръчка – открита процедура, с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт по шест обособени позиции“. Втората обособена позиция касае именно Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“.

 

Прогнозната стойност на тази позиция е 1 600 000 лева без ДДС. Според възложителя максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е до 360 календарни дни, а най-краткият реален срок – до 180 календарни дни. Подробна информация, включително обявлението, техническите спецификации и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в сектор "Профил на купувача".

 

 
още от Новини

още от Страната