СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
За сгради над 75 м в централна градска част на София ще се правят обществени обсъждания
 Facebook

За сгради над 75 м в централна градска част на София ще се правят обществени обсъждания12.10.2017 / 10:40 - citybuild.bg

Това предвижда Наредба за обсъжданията в областта на пространственото развитие и устройството.

 

Тя беше одобрена преди минути от Столичния общински съвет.

 

 

Сред приетите предложения са да се правят обществени обсъждания на подробни устройствени планове /ПУП/, които предвиждат за първи път изграждане на сгради с височина над 75 метра в централната градска част и комплексните обслужващи центрове от първо, второ и трето ниво, както и ПУП, които предвиждат за първи път изграждане на сгради с височина над 125 метра извън централната градска част и комплексите, обслужващи центрове от първо, второ и трето ниво. Ще се обсъждат задания за конкурси, специализирани подробни устройствени планове /СПУП/, както и схеми за поставяне /обща част/ на преместваеми обекти и рекламни елементи в имоти публична общинска собственост.

 

Обществено обсъждане ще се провежда за рамковата програма, структурните специализирани програми, проектите за общи устройствени планове и техните изменения, проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс, проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обекти по чл 12 от Закона за застрояване на Столична община в устройствените зони и самостоятелни терени на зелената система. На обществено обсъждане подлежат още Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, нов общ устройствен план или изменение на действащия общ устройствен план, подробни устройствени планове, които предвиждат изграждане на общински обекти от първостепенно значение, подробни устройствени планове за паркове и градини, за гробищни паркове, подробни устройствени планове, които по служебно възлагане от Столична община се изработват по реда на член 16 от Закона за устройство на територията. Ще се подлагат на обществено обсъждане и измененията на подробни устройствени планове за паркове и градини, обемно-устройствено и проучвания по ЗУЗСО за устройствената зона на новия делови център Ц1, инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 

Обществени обсъждания ще се провеждат във възможно най-ранния етап. Обсъждане на проекти на устройствени планове се извършват преди разглеждането им в Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, като при двуфазно проектиране се обсъжда окончателният проект.

 

Най-малко седем дни преди датата на представяне на проекта на интернет страниците на НАГ /и в профила в социалните мрежи/, на страницата на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на съответния район се публикува проектът на документ или проект - с текст и графика. Информацията трябва да е обективна, пълна, навременна, в достъпен формат и на разбираем за неспециалистите език. Задължително трябва да се уведомяват домоуправителите по имейл.

 

Допитване трябва да се възлага на лица със съответната професионална компетентност. То трябва да се извършва съгласно утвърдените научни стандарти за представителност, релевантност и достоверност на събраната информация. Също така въпросниците за допитванията трябва да се разработват съвместно със служители от СО и се одобряват от възложителя. Представяне и заключителна дискусия не се провеждат по време на официални празници или в предизборен или изборен ден. 

 

При професионалните консултации по представения документ или проект се изслушват мнения, становища и предложения на членовете на разширения състав на ОЕСУТ. По време на общественото обсъждане се прави протокол, аудиозапис, а при наличие на техническа възмогност - и видеозапис и онлайн излъчване на дискусията, като след това те се публикуват на съответните интернет страници. Резултатите, заедно с използваната методология за всички допитвания, се публикуват на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на Столична община и на съответния район. 

 

Доклад относно Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /Промените в Наредбата може да видите в Приложение 1 в края на документа в различен цвят на текста/. 

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано