СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Софиянци консумират все по-малко топлинна енергия
 Facebook

Софиянци консумират все по-малко топлинна енергия26.02.2021 / 09:30 - CityBuild.bg

Една от причините за това е обновяването на жилищния фонд – сменена дограма и топлоизолация.

 

 

По данни на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) има достатъчно производствени мощности за задоволяване на нуждите от енергия на Столична община. До 2027 г. не се очакват затруднения в електроснабдяването при нормални метеорологични условия и при нормална аварийност.     

 

Услугите на „Топлофикация София" се ползват над 410 хиляди битови и стопански абоната, които нарастват ежегодно със средно 0,5 до 0,7 процента. За последните 10 години присъединеният изчислителен топлинен товар е нараснал със 7,7 процента. Независимо от непрекъснато увеличаващия се товар, консумираната топлинна енергия като цяло намалява и тази тенденция не е временна. Една от причините за това е обновяването на жилищния фонд - над 80% от жилищата в СО вече са със сменена дограма и частична топлоизолация. В същото време в друг анализ за жилищния сграден фонд в София се казва, че той е достатъчен за населението, но има нужда от масово обновяване на съществуващите сгради и повишаване на тяхната използваемост.   

 

Прогнозата за сумарно потребление на енергия в СО е, че въпреки увеличаване на броя на консуматорите, през 2030 г. то ще намалее до 5,5 млн. МВтч/г, при сегашно ниво на потреблението от 5,66 млн. МВтч/г.    

 

Поддържането и развитието на централизираното топлоснабдяване е от изключителна важност за чистотата на въздуха в София. Немалка част от основните съоръжения на „Топлофикация София" са остарели и с изтичащ експлоатационен ресурс. Много от тях трябва спешно да бъдат обновени с нови високотехнологични инсталации.   

 

Реформите в сектора предвиждат все по-голям дял на енергията, произведена от възобновяеми източници. Потенциал за оползотворяване на територията на Столична община имат слънчевата, аеротермалната и геотермалната енергия, както и горивото от биомаса.  

 

Пълният анализ на тема "Енергия" с графики и карти е публикуван на интернет страницата на Програма за София.

 

 

Анализът е част от мащабно и задълбочено проучване на различните аспекти от градското развитие на София, което "Софияплан" представя поетапно. Проучването е първият етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. Целта на програмата е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок и източници на финансиране. В момента „Софияплан" работи по втората фаза от подготовката на Програма за София, в която ще бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и предложенията за проекти, които да бъдат реализирани в тях. 

 

Програмата ще стъпва върху дългосрочната стратегия за развитие на столицата и крайградските територии до 2050 г. - Визия за София, като ще развие в детайл и конкретизира стъпките и мерките, заложени в нея. Освен това екипът на "Софияплан" прилага опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab, която подпомага политиките за социално и териториално сближаване в градовете.

 

 
още от Новини

още от София