СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
74 социални жилища може да бъдат изградени в Пловдив
 Facebook

74 социални жилища може да бъдат изградени в Пловдив13.06.2019 / 12:29 - CityBuild.bg

Това стана ясно във вторник по време на пресконференция относно подаване на фиш за проектната идея.

 

74 социални жилища ще бъдат изградени в Пловдив, ако бъде одобрена идеята за включването им в списъка за „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по ОПРР. Те ще бъдат за бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.

 

Ползвателите на жилищата трябва да отговарят на определени условия, а в договорните взаимоотношения с ползвателите на социалния жилищен фонд е необходимо да бъдат заложени като минимум изисквания за следното: посещение на образователна институция от децата; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция; лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус; мерки за десегрегация и други.

 

В образеца на договора ще се определят възможните ситуации, при които се прекратява договорът за наем на социалното жилище (регулярно неплащане на наема, неучастие в предложените програми по социалните мерки, др.). В образеца на договора ще се заложи и максимален период за ползване на социалното жилище от 3 години с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвимите групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.

 

 
още от Новини

още от Страната