СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Над 1 000 са становищата по проекта за ПУП на Борисовата градина
 Facebook

Над 1 000 са становищата по проекта за ПУП на Борисовата градина21.02.2020 / 09:30 - CityBuild.bg

ОЕСУТ ще ги обсъди на 25 февруари от 16:00 часа в сградата на НАГ на ул. „Сердика” 5, залата на III етаж.

 

 

Становища за ПУП в район „Лозенец"

 

Постъпили са 337 становища, мнения и възражения по проекта за ПУП на Борисова градина. Преобладаващите искания са за премахване на заведения и неприсъщи сгради, изясняване на собствеността, стратегия и мерки за опазване на зелените площи и на биоразнообразието, недопускане на ново застрояване, на нови транспортни подходи, на паркинги и на намеса в алейната мрежа. Коментират се вело- и пешеходни алеи, контактни зони и обхвата на разработката, регулационни предложения, предложения в специфичните правила и норми, предложения за извършване на заснемане, инвентаризиране и картотекиране на дървесната растителност.

 

Представени са няколко мнения за изграждане на нов стадион „Българска армия". Някои становища сигнализират за процедурни нарушения, неспазване и противоречия със ЗУТ и ЗКН при изработване на проекта, настояват за прекратяване на процедурата и подновяването й след коригиране. Направени са предложения за обособяване на терен за Спасителен център за диви животни без допускане на ново строителство, за изграждане на кучешки градинки, за запазване на конната база, за обособяване на зони за къмпингуване и други. Обратно на общите искания е постъпило е становище от собствениците на терена на бившия ресторант „Тенекиите" за запазване на предвиждането на ново застрояване.

 

 

Становища за ПУП в район „Средец"

 

Анализирани и систематизирани са над 300 становища. Районният експертен съвет по устройство на територията счита, че предложеният проект трябва да бъде преработен и представен за ново обществено обсъждане във възможно най-кратки срокове. Съветът смята, че не са направени достатъчно проучвания и не са представени становищата и предложенията на всички заинтересовани страни. В проекта не е отразена точно и вярно информацията за собствеността на имоти в парка. Според районния експертен съвет е необходимо да се изследват възможности за преструктурирането на собствеността от частна към общинска публична.

 

Други предложения на района са да се определи бъдещето развитие на големите спортни съоръжения в територията и тяхното комуникационно обслужване, защото не е оценено влиянието, което те оказват върху околните пространства, не са провеждани консултации с обществеността, не са разработени мерки за безопасност, контрол върху шума и режими при ползване, осигуряването на голям брой паркоместа за автомобили и автобуси, довеждаща инфраструктура, търговски обекти. Според кметството, не са необходими трибуни и административна сграда за ледената пързалка на Стадион Юнак, защото атмосферните условия в София и съвременните изисквания за провеждане на състезания по зимни спортове не предполагат изграждане на открито съоръжение с подобен капацитет. РЕСУТ счита, че за този обект трябва да бъде уточнено каква функция ще изпълнява през по-голямата част от годината, а неговото изграждане да бъде обвързано с цялостна стратегия за развитие на спортните обекти.  

 

 

Необходим е задълбочен анализ на посещаемостта на парка и начина на достъп до него, като на негова база вече да се обмислят подземни паркинги, пешеходни достъпи, нови спирки за градски транспорт и други, казват от район „Средец". Администрацията иска да се определят тоалетни, да се предвидят пожарни хидранти и да се означат на Вик схемата, да се изготви експертна оценка на растителността в засегнатите зони, да се направи анализ на историческата стойност на обектите, да се разработят по-прецизно велоалеите, да се определят кои преместваеми обекти ще бъдат премахнати, да се премахне означеният в рамките на езерото „Ариана" понтон.

 

 

Според районната администрация, предложението за нов подлез при Строителния техникум не е проучено задълбочено. Необходимо е да се предвидят повече връзки, по възможност не подземни, а чрез съвременни решения на ниво терен или зелени пасажи, а съществуващите съоръжения да бъдат подобрени. Необходимо е да се предвидят конкретни решения за улесняване на достъпа за хора в неравностойно положение.

 

 

Сграда-музей „Зелената памет" на София е самият парк и уважението към нея трябва да се изрази в опазването и поддръжката на зелените площи, а не чрез изграждане на нови сгради, казват от район „Средец". Не е необходимо администрацията на парка да се помещава в нова сграда. За нея може да се намерят достатъчно други съществуващи обекти, след като първо се установи броят и организацията на тази администрация. Не е необходимо и изграждане на масивна сграда за Експозиционен павилион.

 

Паркинг до съществуващата автокъща, включително и подземен, е стимул за трафика, без да има ясен ефект за посетителите в парка. Необходимо е допълнително да се обоснове необходимостта, мястото и капацитета на този строеж, както и дали и при какви условия той ще бъде за обществено ползване от посетителите на парка. В близост вече има изграден подземен паркинг за около 200 автомобила, припомнят от районната администрация.

 

 

РЕСУТ счита, че възстановяването на дългата ос към Братската могила е необосновано. Поляната в момента се ползва за отдих и рекреация сред зеленина. Заявената ос може да се изпълни и без използване на асфалт или друга трайна настилка и да не е за сметка на зелените пространства.

 

 

Не е необходимо и да бъдат местени съществуващите игрища на Спортна София, които в момента се използват от хиляди граждани и деца. Разбира се, в случай, че има данни за незаконно изградени допълващи постройки в рамките на обета, те трябва да бъдат премахнати, казват от кметството.

 

Според районната администрация, няма обективна причина и конната база да бъде местена на нова локация, защото обектът функционира и се радва на голям интерес от обществеността. При необходимост може да се намерят варианти тя да бъде по-успешно интегрирана в околните територии.

 

От район „Средец" предлагат още ред и план във времето за начина, по който ще се осъществи заявеното „освобождаване на парка от несвойствени обекти": ресторант „Веселото село", ресторант „Стареца и морето", автокъща „Капитолия", както и заявената „превантивна устройствена защита" на Къпалня "Мария Луиза".

 

 

Становища за ПУП в район „Изгрев"

 

Постъпили са 388 възражения в срок. От район „Изгрев" смятат за основателно искането да се разработи екологосъобразна стратегия за опазване богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисова градина" и намират искането за заснемане и картотекиране на всички дървета в парка за нецелесъобразно, защото една стратегия ще даде нормативната основа за начините на цялостна защита на растителните видове.

 

Според районната администрация, целесъобразно е изграждането на предвидения в проекта паркинг по бившето трамвайно трасе на бул. „Драган Цанков" в участъка между Телевизионната кула и посолството на Руската Федерация. Реализацията на паркинга е възможна, без да се засягат дървета, като той ще даде възможност за транспортен достъп до тази част на парка без влагането на значителни средства.

 

 

От район „Изгрев" също намират за нецелесъобразно изместването на „Спортна София" на територията на гара „Пионер" и реализацията на предвиденото за тази територия строителство. РЕСУТ счита, че е допустимо вграждането на спортни съоръжения с възможност за широк обществен достъп в паркова среда. Подобно решение ще даде възможност за, макар и частична компенсация на загубените през годините части от парка, ще бъде по-добра среда за живущите в непосредствена близост граждани и не на последно място - ще спести средствата за предвиденото по проекта строителство.

 

И накрая, от район „Изгрев" смятат, че обхватът на ПУП на парк „Борисова градина" не трябва да се разширява в източна посока от река „Аджибарица", тъй като западната граница на ПУП на м. „Дианабад" е именно реката. ПУП на м. „Дианабад" е приет с на 28 май 2015 година и е действащ.

 

Вижте всички подробности тук.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано