СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Стартира кандидатстването по схемата 60/40
 Facebook

Стартира кандидатстването по схемата 60/4031.03.2020 / 11:50 - CityBuild.bg

То е за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от извънредните мерки.

 

От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта по схемата 60/40. Това могат да направят работодатели от секторите „Търговия на дребно" (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт", „Пътнически и въздушен транспорт", „Хотелиерство", „Ресторантьорство", „Питейна дейност", „Кино салони", „Туристическа дейност", „Артистична и творческа дейност", „Предучилищна и училищна дейност" в частта за частните детски градини и „Спорт". Заетите в тях са 289 000 души.  

 

От утре нужда от подкрепа ще могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори (включително строителството) - без „Селско, горско и рибно стопанство", „Финансови и застрахователни дейности", „Държавно управление", „Образование", „Хуманно здравеопазване и социална работа", Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление", както и „Дейности на екстериториални организации и служби". Кандидатстващите работодатели от тази група ще трябва да докажат, че през март 2020 г. имат с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.   

 

Допустимо е работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение.   

 

Мярката 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците. Процедурата за кандидатстване е и по електронен път през бюрата по труда. Контрол ще се осъществява чрез Главната инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП). Проверки ще бъдат извършвани през цялата година. Тези, които си позволят злоупотреба, ще бъдат санкционирани и ще трябва да възвърнат сумата.

 

На страницата на Националния осигурителен институт ще бъде създаден публичен регистър на компаниите, които са получили средства.

 

 

Вчера правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Необходимостта от изготвяне на законопроекта произтича от очертаващата се невъзможност да бъдат постигнати заложените фискални цели с разчетите към ЗДБРБ за 2020 година. Причините за това са, от една страна, необходимост от осигуряване на допълнителни разходи в изпълнение на Закона за мерките и действията по време на действието на извънредното положение и, от друга страна, прогнозираното към момента влошаване на параметри на приходите по бюджета.

 

 
още от Новини

още от Страната