СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Стартира конкурсът за площад „Света Неделя“ в София
 Facebook

Стартира конкурсът за площад „Света Неделя“ в София18.09.2018 / 09:30 - CityBuild.bg

Ограниченият конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект ще се проведе в два етапа.

 

В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя. От тях международното жури ще избере седем участника, които ще бъдат поканени да представят проекти.

 

 

Форматът на конкурса е избран с оглед характера и значимостта на площад „Св. Неделя" в системата от публични пространства в центъра на града. Целта е да бъде обновен площада, като се съхрани културната му и пространствена идентичност и същевременно се откликне на комплексните изисквания към функционалността и качествата на съвременната градска среда.

 

Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти.

 

 

Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии:

 

- Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение - осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;

 

- Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони - осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;

 

- Kонтинюитет - осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;

 

- Пространствен интегритет на площада и контактните му зони;

 

- Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;

 

- Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.;

 

- Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси;

 

- Икономическа целесъобразност на концептуалното решение - стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

 

 

Крайният срок за подаване на проекти е 18 октомври, 17:30 часа българско време. Възложителят определя обща сума за награди към участниците в конкурса в размер на 250 000 лв. Първата награда е 70 000 лв., втората награда е 60 000 лв., третата награда е 50 000 лв., четвъртата награда е 40 000 лв., а петата награда - 30 000 лв. Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект.

 

 

Пълната документация за конкурса е публикувана в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство, както и на специално създадения сайт на конкурса.

 

 

Деветчленното жури е международно.

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано