СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Стартират консултации по проекта на Общ устройствен план на Община Шабла
 Facebook

Стартират консултации по проекта на Общ устройствен план на Община Шабла22.01.2018 / 18:00 - CityBuild.bg

Срокът за изразяване на становища е 22 февруари.

 

Стартират консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Шабла и на доклада за Екологична оценка (ЕО) към него. Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията, а за прилагането му ще отговаря Община Шабла.

 

Общият устройствен план трябва да създаде оптимална простран­ствена и функционална структура на територията на общината, която да осигури нейното развитие в хармонично единство на селищата със съществу­ващите природни и антропогенни елементи и специфичните социално-икономически условия. В обхвата на плана попадат части от осем защитени зони: „Шабленски езерен комплекс”, „Дуранкулашко езеро”, „Калиакра” и „Било” за опазване на дивите птици, и „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла-Езерец”, „Комплекс Калиакра” и „Крайморска Добруджа” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Затова като приложение към ЕО е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

 

 

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“ 35, ст. 210, от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес www.shabla.bg. Становища и мнения по предварителния проект на общия устройствен план и доклада за Екологична оценка към него могат да се депозират в сградата на общината, ст. 106, на факс: 05743 42 04, или на електронна поща obshtina@ob-shabla.org. Срокът за провеждане на консултациите и изразяване на становище е 17.00 часа на 22 февруари.

 

Проектът на Общ устройствен план на Община Шабла ще бъде подложен и на обществено обсъждане. То ще се проведе на 9 март от 10.00 часа в сградата на Община Шабла.

 

 
още от Новини

още от Страната