СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Столична община предлага закодателни промени в строителството
 Facebook

Столична община предлага закодателни промени в строителството25.09.2020 / 14:27 - CityBuild.bg

Те целят да се засилят контрола и отговорността на всички участници в строителния процес.

 

 

"Готови сме с предложенията за законодателни промени, с които да се засили контролът и отговорността на всички участници в строителния процес - проектанти, надзорници, строители. Разработихме предложенията с екипа на главния архитект на София арх. Здравко Здравков и с общинския съветник адв. Георги Георгиев. Предлагаме конкретни промени в Закона за устройство на територията, като целта е защита на публичния интерес." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на предложения за законодателни промени с цел повишаване качеството на строителството и уреждане на по-големи гаранции за търсене на отговорност при некачествено изпълнение. 

 

"Очакваме да получим подкрепата на хората, защото целта е да защитим публичния ресурс", посочи арх. Здравков. По думите му се предлага въвеждане на солидарна отговорност за скрити дефекти, която да се носи от участниците в строителството - строителя, проектанта, лицата, упражняващи технически контрол за част "Конструктивна", и доставчиците. Отделно се предлага фирмите за строителен надзор да носят отговорност за своевременното установяване на явни дефекти при съставяне на актовете за извършената работа. Предлага се и въвеждане на задължителна допълнителна застраховка. 

 

"Целта на промените е да гарантираме, че когато се изразходват публични пари, те ще бъдат гарантирани с качествена работа от фирмите, които печелят обществените поръчки", каза също Фандъкова. Адв. Георгиев посочи, че при изготвянето на промените е проучен международният опит в тази област и конкретно този във Франция, където е въведена т.нар. "споделена отговорност". 

 

 

Предложенията са за промени в следните нормативни актове:

 

1) Изменения в Закон за устройство на територията:

 

  • Въвеждане на солидарна отговорност, която да се носи от участниците в строителството -  строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване при проявили се скрити дефекти след приемане и въвеждане в експлоатация на обекта;

 

  • Носене на отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор, по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи;

 

  • Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството, която ще покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени;

 

2) Изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

 

  • Установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти;

 

  • Уреждане на основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата.

 

3) Изменения в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството:

 

  • Уреждане на минималното застрахователно покритие на допълнителната задължителна застраховка, сключвана между публичния възложител и останалите участници в строителството;

 

  • Определяне на минималните застрахователни суми за всеки конкретен участник в строителството, съобразно прогнозната стойност на съответния обект;

 

  • Въвеждане на задължение за удължаване на валидността на допълнителната застраховка до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния обект.

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано