СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Съдебна палата изграждат в Сливница
 Facebook

Съдебна палата изграждат в Сливница01.11.2018 / 14:45 - CityBuild.bg

Прогнозната стойност на сградата е 3 055 000 лева и се очаква да бъде построена за две години.

 

Техническият проект е разработен въз основа на издадена виза за проектиране от 16.06.2015г. и техническо задание от възложителя - Министерство на правосъдието. Договор с "Новиза" ЕООД е сключен на 23.11.2015г. /документация - тук/. Сградата е ситуирана в УПИ XXVI, кв.8, на 3м от уличната регулация и на 1/3 от височината на сградата (12м над средна кота терен) към страничните регулационни линии и на 6м от дъното на парцела.

 

Сградата е решена на три етажа и сутерен. В дъното на парцела са предвидени 10 паркоместа, едно от които за лица с намалена подвижност. За контрол на достъпа до паркинга се предвижда двукрила дворна порта с дистанционно задвижване от охраната.

 

По фасадите е предвидена минерална мазилка, цокъл от мозаечна мазилка, видима тухлена зидария и архитектурни керамични акценти. Конструкцията на сградата е монолитна, безгредова. Външните стени са тухлени, с топлоизолация от полиуретан, вътрешните стени в сутерена са монолитни, тухлени, а преградните стени на надземните етажи са щендерни от гипсокартон с пълнеж от минерална вата. Преградните стени към коридорите са щендерни стени с огнеустойчивост EI 60.

 

Визуализации: "Новиза" ЕООД, 2015г.

 

Основният подход за посетители е от ул. „Паисий Хилендарски" югозападно от сградата. За частта от парцела между сградата и тротоара се предвижда озеленяване и тротоарна настилка като тази на съществуващия тротоар. По югоизточната фасада в близост до паркинга се намира служебния вход.

 

 

Първият етаж е задигнат на 1,20м над терена и е достъпен чрез 8 стъпала, като е осигурена повдигаща платформа за лица с намалена подвижност. Главният вход е разделен на входно-изходна зона и е предвидено помещение за охрана с команден център към него. На първия етаж са ситуирани помещения с общ достъп за обслужване на посетители - деловодство текущи дела, деловодство свършени дела, място за проучване на делата от страните, бюро съдимост, деловодство служба по вписванията, съдебно-изпълнително деловодство, държавен съдебен изпълнител, санитарни възли, достъпни и за ЛНП, кабинет и две съдебни зали със съвещателни зали към тях.

 

Мястото за проучване на делата от страните е разделено със стъклени стени от деловодствата за осъществяване на контрол. Към деловодствата са осигурени архивни помещения за ежедневна употреба. Основните архивни помещения се намират на ниво сутерен. Съдебните зали са проектирани с три самостоятелни входа - един за граждани, един за съдебния състав и един за принудително доведени лица.

 

Между двете съдебни зали се намира стълба към сутерена за придвижване на конвоирани лица до съдебните зали без пресичане на пътищата с посетители на палатата. За вертикална комуникация се предвиждат още стълбище, разположено централно на северозападната фасада и два пътнически асансьора. Единият асансьор е за посетители, включително ЛНП, с товароподемност 630кг. Другият асансьор е за служебно ползване и има товароподемност 450кг. Двата асансьора са електрически, без машинни помещения и обслужват четирите нива на сградата.

 

На втория етаж е разположена голяма съдебна зала със съвещателна зала към нея, две помещения за пробация, деловодство, счетоводство, призовкар, помещение за веществени доказателства, офис на районния прокурор, заседателна зала към него, административен секретар, главен специалист, сървър, пет офиса на прокурори, помещение за канцеларски материали, офис за почивка, санитарни възли и помещение за чистач.

 

Третият етаж е предвиден изцяло за нуждите на Районния съд. На това ниво са разположени регистратура за класифицирана информация, касиер, счетоводство, призовкар, сървър, системен администратор, административен секретар, помещение за веществени доказателства, два офиса за съдебни секретари, пет офиса на съдии, канцеларски материали, офис на председателя на съда със заседателна зала към него, секретар, офис за почивка, санитарни възли и помещение за чистач.

 

На ниво сутерен се намира отделен вход за конвоирани лица, които ще бъдат придвижвани до сградата с МПС. Достъп до сутеренно ниво е осигурен посредством рампа в дъното на парцела. В сутерена се намират помещения за конвоирани лица - жени, мъже и малолетни, стая за срещи с адвокат, стая за обиск, стая на дежурния, помещения за принудително доведени лица, архивни помещения, котелно със склад за гориво към него, помпено помещение за противопожарни нужди, помещение за дизел-агрегат, помещение за ел.табло, санитарни възли и помещение за чистач.

 

 

Вратите към основното стълбище са остъклени с 5мм димоуплътнени и пожароустойчиви витрини с двукрили врати.

 

Покривът на сградата е скатен, с дървена конструкция, покрит с битумни шиндли, с топлоизолация от 16см минерална вата, с два пласта гипсокартон с дебелина 12,5мм. Водоотвеждането от покрива е решено с водосточни тръби по фасадите, включени към градската канализация.  За проветряване на подпокривното пространство са предвидени отваряеми прозорци по късите страни - на югозападната фасада и на североизточната фасада.

 

Прозоречната дограма е ПВЦ, като прозорците на сутерена и на първия етаж на сградата и тези на съдебните зали са обезопасени със защитно фолио против насилствено проникване. Прозорците на деловодствата, архивите и в зоната за обществен достъп са с ограничители за отварянето им и заключващ механизъм. Прозорците на съдебните зали и административните ръководители не позволяват видимост отвън навътре, За помещенията за временен престой и изолация на конвоирани лица е предвиден монтаж на решетки и противоударно фолио по остъкляване. За всички прозорци на 1-и, 2-и и 3-и етаж се предвиждат вертикални щори, а за съдебна залана втори етаж се предвиждат вертикални щори за цялата стена зад съдебния състав за закриване на прозореца по време на използване на залата.

 

Поради високото ниво на подпочвените води се предвижда хидроизолационна вана (по конструктивен проект) за предпазване на сградата от проникване на влага.

 

Вратите за помещенията за временен престой и изолация на конвоирани лица са метални. Тези на котелното помещение, склада към него, дизел-агрегата, ел. таблото и на архивите в сутерена са с пожароустойчивост EI 90. Вратите към прокурорския коридор на 2-иетаж са с пожароустойчивост EI30. Вратата към служебното стълбище в сутерена и вратата към подпокривното пространство на кота +10,28 са с пожароустойчивост EI 60. Вратите към основната стълбищна клетка са димоуплътнени, с апарати за самозатваряне и пожароустойчиви EI90.

 

Предвижда се изграждане на цялостна СОТ система и пожароизвестяване, като сигналът ще бъде изведен в помещението за охрана. Предвижда се изграждане на цялостна система за видеонаблюдение на сградата и на терена около сградата. Достъпът на граждани към сутерена и третия етаж ще бъде ограничен с контрол на достъпа на вратите към зоните за контролиран достъп.

 

Предвидена е ограда по страничните регулационни линии, ситуирана изцяло в парцела. Към дъното на парцела има съществуваща ограда. Достъпът към дворното пространство е ограничен с метални порти за пешеходци и двукрила порта за МПС с дистанционно задвижване и от охраната.

 

За озеленяване на парцела са предвидени 121 кв.м. За да се изпълни изискването на визата за 30% озеленяване, се предвижда компенсаторно озеленяване на парцел, определен от Община Сливница.

 

 

Проектантски екип:

 

Главен проектант: арх. Правдомира Алексиева, "Новиза" ЕООД

Строителни конструкции: инж. Михаил Брозиг

ВК: инж. Мариана Гълъбова

Ел. инсталации: инж. Милчо Милушев

Геодезия: инж. Николай Георгиев

TОВK: инж. Мирослав Василев

Енергийна ефективност: инж. Димитринка Ангелова

Паркоустройство: л.арх. Александър Недев

ПБЗ, ПУСО, Пожарна безопасност: инж. Стефан Кирлиев

Геолог: инж. Невена Панчева

 

 

Технико-икономически показатели:

 

Площ на имота  -1350 кв.м

Застроена площ - 461кв.м

Разгъната застроена площ - 1400кв.м

Площ сутерен - 464 кв.м

Разгъната площ със сутерена -1863кв.м

Пл. = 34,2%

Кинт = 1,04

Озеленяване = 9%

Компенсаторно озеленяване = 21%

 

 

В момента съдът се помещава в част от обществена сграда с площ 632 кв. м, като правораздаването е изключително затруднено поради липса на достатъчно помещения, посочват от ВСС. И добавят, че с изграждането на нова модерна сграда ще бъдат решени изцяло проблемите на районния съд и районната прокуратура в Сливница.

 

*Обновена визуализация за сградата

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано