СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търсенето на офиси в София - с по-бавни темпове
 Facebook

Търсенето на офиси в София - с по-бавни темпове14.08.2020 / 10:24 - CityBuild.bg

Динамиката на пазара е силно повлияна от пандемията от COVID-19.

 

В наскоро публикувания доклад на Colliers за пазара на офис площи в София през първото полугодие на 2020 г. се вижда, че в общия обем на сключени транзакции с най-голям дял от 42% са тези с цел подновяване на съществуващ договор. Следват ги сделките за релокация (27%), отдаване на площи на етап „в строеж" (15%), разширяване на офис пространства в текуща или нова локация (11%), преотдаване на вече наети площи (3%) и нови компании за пазара (2%).

 

 

Търсенето на офиси продължава да бъде факт през първото полугодие на 2020 г., но с по-бавни темпове в сравнение със същия период на миналата година. Брутно наетите площи - всички транзакции на пазара в София, са 56,500 кв.м, което е 15% по-малко спрямо първите шест месеца на 2019 г. Двигателят на пазара продължават да бъдат компаниите от ИТ и аутсорсинг сектора, които формират 67% от реализираните сделки на пазара. Другите сектори, които допринасят за броя на транзакциите в сегмента през разглеждания период, са професионални услуги (14%), фармация (6%), търговия (6%), производство (3%) и други (4%).

 

 

През първата половина на годината, основно поради завършването на трета сграда на Garitage Park, се регистрира леко увеличаване с 1% на предлагането на модерни офис площи клас А, В и С в София, с което достига 2,315,600 кв.м. Независимо от това, нивата на свободните площи се запазват на 11% от общия обем.

 

 

Средните офертни наемни нива на офиси клас А в столицата регистрират спад от 8% и съответно стават - идеален център - 14 евро на кв.м, широк център - 12.5 евро на кв.м и периферни зони- 12 евро на кв.м. При клас В в столицата те остават стабилни - 10 евро на кв.м. Очаква се допълнителен спад в офертните нива в краткосрочен план.

 

През разглеждания период динамиката на пазара е силно повлияна от пандемията от COVID-19. В проведено през април проучване на Colliers половината от компаниите споделят, че очакват негативно влияние на здравната криза в рамките на следващите от 9 до 18 месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. 19% считат, че няма да настъпи съществена промяна в бизнеса им, а 16% се надяват на краткосрочен позитивен ефект върху конкретната им сфера на дейност.

 

 

Сред ефектите на пандемията от коронавирус се очаква да бъдат промени в новоподписаните договори, при които все по-често ще се наблюдава прилагане на стъпаловиден наем при запазване на средния доход за наемодателя, както и клаузи, даващи по-голяма гъвкавост на наемателя по отношение на възможностите за прекратяване.

 

Голяма част от компаниите ще преразглеждат начина си на работа, като очакването е всеки от служителите им да работи от вкъщи (дори след преодоляването на епидемията) средно 1,5 дни. Поради осъзнатата дългосрочна необходимост от възможности за дистанциране в офисите, нетните площи на служител ще се завишават леко там, където плътността е била голяма.  Преосмисля се и ефективността на големите отворени пространства, като ще се преминава все по-често към формат на квартали/ клъстъри, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции. Налице са предпоставки споделените офис пространства да придобият все по-голяма популярност, поради факта, че могат да предоставят нужната гъвкавост на компаниите при увеличаване или намаляване на заетата площ, спрямо конкретните нужди, при по-ниски разходи.

 

Още подробности - тук.

 

 
още от Новини

още от София