СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Уставът на Съюза на архитектите ще бъде закон за мен
 Facebook

Уставът на Съюза на архитектите ще бъде закон за мен29.03.2018 / 16:27 - CityBuild.bg

Това заявява арх. Истелианна Атанасова, кандидат за председател на САБ.

 

Шестима са кандидатите за председател на УС на САБ за мандата 2018-2022 г. Това са д-р арх. Пламен Генов, проф. д-р арх. Тодор Булев, арх. Истелианна Атанасова, арх. Стефан Аспарухов, арх. Иван Аврамов и арх. Здравец Хайтов. Техните платформи са подготвени за ХХIХ-о Общо събрание на Съюза на архитектите на 28 и 29 април. Представяме ви програмите на кандидатите в реда на тяхното депозиране.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА АРХ. ИСТЕЛИАННА АТАНАСОВА

 

Уважаеми колеги,

 

Нямах намерение да се кандидатирам за Председател на УС на САБ.

 

За съжаление обаче някои от последните събития в САБ ми показаха за пореден път, че колкото и добри идеи и потенциал за реализацията им да има някай, за да ги наложи и да не допусне те да бъдат опорочени, задължително трябва да има позиция вътре в САБ. Като член на ръководството на Международния Съюз на Архитектите имам силна и авторитетна позиция в международен план - това ми дава възможност да помагам и подкрепям САБ и българските архитекти по много важни за професията въпроси както извън страната, така и вътре в България - аз го правя честно, без никакъв финансов интерес и със собствени средства. За съжаление обаче при сегашната ситуация всяко мое добро намерение може да бъде саботирано или използвано за други цели.

 

Както знаете на 19.03.2018 г. приключи Балканският Архитектурен Форум (БАФ) - приключи успешно, с изпълнени цели и отварящ широко вратите на българските архитекти към нови сътрудничества, проектиране и отговорно участие в най-наболелите за региона проблеми. Балканският Архитектурен Форум беше едно много престижно, признато и подкрепено от Правителството на България мероприятие, което напълно отговори на една от главните теми на Българското председателство за интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз. Участва и лично Президентът на Международния съюз на Архитектите, който ратифицира Декларацията на БАФ до Балканските и Европейски правителства от името на Международния съюз на Архитектите и с това даде много силна и категорична международна подкрепа на Българската инициатива за Балканския регион. Огромната ми заетост като инициатор на това събитие не ми позволи да мисля дори за изборите в САБ, но именно трудностите, с които се сблъсках при неговото реализиране, ме накараха да променя решението си и да се кандидатирам за Председател. И тъй като оповестеният от САБ срок 20 март за предоставяне на платформа е доста по-напред от определения в Устава, затова ще направя едно съвсем кратко изявление.

 

Ако бъда избрана за Председател, ще работя всеотдайно и съм убедена, че мога да реализирам целите на САБ, заложени в чл. 13 от Устава на организацията чрез средствата, посочени в чл. 14 от Устава. Това, което всички вие, членовете на САБ, и делегатите на ОС сте одобрили и записали в Устава, ще бъде закон за мен и всички, които работят с мен през следващия мандат. Останалото и повече подробности ще научите на ОС на САБ на 28 и 29 април 2018.

 

Чл.13. В своята дейност САБ се ръководи от следните цели:

 

1.  Да отстоява авторитета на архитекта, архитектурната професия и архитектурата в обществото.

2.  Да разработва, защитава и утвърждава в практиката съвременните архитектурни идеи и ценности.

3.  Да съдейства за устойчивото развитие на архитектурната среда, селищата и териториите.

4. Да съдейства за съхраняване и развитие на българската архитектурна идентичност и архитектурното ни наследство.

5. Да участва в развитието на законовата и нормативна уредба, свързана с архитектурата, устройственото планиране, архитектурното образование и архитектурното наследство.

6. Да защищава и подпомага творчески, професионално и социално своите членове; да развива и подпомага техните контакти помежду им и с архитектите от други страни.

7. Да развива архитектурната култура в обществото и да формира активна обществена нагласа към архитектурата.


Чл.14. За постигане на своите цели, САБ използва следните средства:

 

1. САБ изгражда своя единна, демократична организационна структура, позволяваща и стимулираща участието на всички свои членове в осъществяване на поставените цели.

2. САБ осъществява своята дейност в сътрудничество и взаимодействие с КАБ; изгражда система от взаимовръзки с български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е свързана с осъществяване на поставените цели.

3. САБ изгражда система на контакти и осъществява взаимодействие с органите на управление и законодателната власт на Република България.

4. САБ организира издаването на собствени печатни издания; организира публикации в средствата за масова информация; поддържа собствен сайт в интернет.

5. САБ стимулира създаването на конкурентна среда в архитектурното проектиране, участва в организирането и организира архитектурни конкурси.

6. САБ стимулира, участва в организирането и осъществявя експертна дейност при изработването и оценката на архитектурните решения.

7. САБ съдейства за развитието на архитектурното образование, разработва и осъществява програми за квалификация и преквалификация на своите членове.

8. САБ консултира и защитава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление, на основание чл. 40 от ЗАПСП.

9. САБ подготвя и осъществява публични дискусии по актуални обществено значими архитектурни проблеми.

10. САБ поддържа собствена библиотека и архив; поддържа и съдейства за развитието на Националния музей на българската архитектура.

11. САБ стопанисва собствена материална база: клубове, творчески и производствени бази.

12. САБ осъществява дейността си въз основа на финансовата си самостоятелност, собствени приходи и бюджет, изграждани в съответствие с настоящия Устав.

13. САБ програмира, планира и осъществява своята дейност въз основа на дългосрочни мандатни и годишни програми.

14. САБ организира клуб на младия архитект, чиито състав се набира от млади архитекти и студенти по архитектура.

 

 


 

CURRICULUM VITAE

 

Истелианна Нешо Атанасова

 

Образование:

УАСГ - Архитектурен факултет - Магистърска степен - гр.София, България; 9-та Френска Езикова Гимназия - гр.София, България

 

Професионални признания, участие в български и международни организации:

 

Към настоящия момент:

Член на Съвета на Международния съюз на Архитектите (UIA) - мандат 2017- 2020 - ръководен орган

Член на Комисия Международни конкурси на Международния съюз на Архитектите- мандат 2017- 2020

Експерт от международния ростер на експерти към ООН

Официален представител на Световната Федерация на Младите Архитекти (FMJA) със седалище във Франция за Европа, Русия и бившите съветски републики вкл. Каспийския регион, Близък и Среден Изток, Алжир, Катар и Обединените Арабски емирства - общо 34 държави

Член на Съюза на Архитектите в България (САБ)

Член на Камарата на архитектите в България (КАБ)

 

Предишни периоди:

Официален Представител на Съюза на Архитектите в България в Международния Съюз на Архитектите (UIA) - 2 мандата - в резултат на конкурс

Член на Комитет„Визия и стратегия" на UIA и член на работни Групи на UIA - „Архитектурно наследство" и „Духовни/ Култови места"

Член на Обществения съвет към вицепремиера на България

Водещ архитект по време на Световния Форум на младите архитекти и Член на Международно жури на следните Международни Архитектурни конкурси за млади архитекти:

„Устойчиво развитие на Източните Пиренеи" - Франция

„Екологичен ски център Font Romeu" - Пиренеите, Франция

„Да върнем реката на града - урбанистични трансформации" - Кошице, Словакия

Номинация за най-добър млад Мениджър в България

Главен архитект на проектанстка фирма от 150 души в Германия - основни офиси в Баден - Вюртемберг, и Цюрих, Швейцария

Член на Камарата на Архитектите в Германия - "Архитектенкамер Баден - Вюртемберг"

 

Професионален опит - в България, Германия, Швейцария, Италия и други страни:

 

Проекти и реализации във всички области на инвестиционното проектиране:

 

Комплекси и сгради за леката промишленост (България и Либия) , Градоустройствени и ландшафтни разработки в областта на устойчивата архитектура (Франция и Германия); Комплекси и сгради с обществена, жилищна или смесена функция: Старчески Дом, Жилищен и административен комплекс, включително хотелски комплекс с 600 легла (Германия), Жилищни блокове и индивидуални къщи, Спортни центрове и др. (България и Германия). Проекти в областта на интериора и обзавеждането на банки, офиси, посолства, търговски обекти и обществени сгради (България, Швейцария и Италия); Проучвателни работи в областта на архитектурното наследство (България и Ливан)

 

Доклади и участие в международни конференции:

Париж - Франция, Атина - Гърция, Тулуза - Франция, Бейрут - Ливан, Токио - Япония, София - България, Белград - Сърбия, Кошице - Словакия и др.

 

Други компетентни умения:

Разработка и мениджмънт на бизнес планове, проучване на пазара и анализи;

Консултации на български и на чуждестранни фирми в областта на инвестициите и строителството - включва финансови, юридически, проектни и строителни анализи и оценки;

Управленски и организаторски умения - опит в България и Германия

Участие в международни проекти и експертни екипи

 

Езици:

Български език - майчин език

Френски и Английски езици - отлично ниво на четене, писане и говорене

Руски и Италиански езици - средно ниво на четене, писане и говорене

 

 
още от Новини

още от Страната